Gå til innholdGå til kassen

Pollenallergi (høysnue) kan være veldig plagsomt, og påvirker i noen tilfeller livskvaliteten. Symptomene kan variere fra person til person, men noen typiske symptomer er tett og rennende nese, kløende og røde øyne, nysing og kløe i svelget. Det finnes flere ulike legemidler mot pollenallergi, avhengig av plagene du opplever, og det finnes mange gode råd du kan følge for å begrense plagene når pollensesongen slår til.

Hva er allergi?

Allergi oppstår når kroppen begynner å reagere på ufarlige stoffer som finnes naturlig rundt oss. Disse stoffene kalles allergener. De vanligste allergenene er pollen fra gress og trær, husstøvmidd, muggsopp, pelsdyr og næringsmidler.

Hva er pollenallergi?

Pollenallergi oppstår når immunforsvaret overreagerer på pollen i luften og danner antistoffer som fester seg på såkalte mastceller som blant annet finnes i luftveienes slimhinner og i huden. Mastcellene inneholder histamin og andre irriterende stoffer som frigjøres ved kontakt med pollenkorn, noe som fører til allergiske symptomer.

Pollenallergi kan lett forveksles med en langvarig forkjølelse fordi symptomene kan være like, men det er viktig å skille disse fra hverandre fordi de skal behandles forskjellig. Det er særlig pollen fra or, hassel, bjørk, og gress de fleste pollenallergikere reagerer på, men mange reagerer også på pollen fra salix og burot. Mange pollenallergikere kan dessuten reagere på kryssende allergener – såkalt kryssallergi – uten å være klar over hvilke krysninger som gjelder for sin type pollenallergi.

Når er pollensesongen?

Under finner du en oversikt over når de ulike pollentypene normalt starter sin spredning. De senere årene har pollensesongen startet så tidlig som i februar.

Pollentype og årstid

Or og hassel: februar, mars og april

Bjørk: april, mai og juni

Salix: april, mai, juni og juli

Gress: juni, juli og august

Burot: juli og august

For å oppnå best lindring og effekt av allergimedisinene er det viktig å starte medisineringen i tide. Det er anbefalt å starte opp medisineringen omkring en til to uker før pollentypen du er allergisk mot starter spredning der du bor.

For mer detaljert oversikt over pollensesong og variasjoner per landsdel kan du lese mer på Norges Astma- og Allergiforbund.

Hvor utbredt er pollenallergi?

I overkant av 20 % av den norske befolkningen – rundt én million – har forskjellige former for pollenallergi. Astmatikere er høyere representert og rundt 80 % av de som har astma er også berørt av pollenallergi. Videre viser det seg at mellom 15 % og 30 % av de som sliter med pollenallergi også har astma. Koblingen mellom de to tilstandene understreker viktigheten av bevissthet og riktig behandling.

Pollenallergi er mest utbredt i aldersgruppen 5–40 år, og det er en økende tendens til at flere blir diagnostisert med denne tilstanden. Mens allergier ofte løper i familier, er det ingen automatikk i at man arver allergiske symptomer selv om ens foreldre er allergikere. Det er en kompleks interaksjon mellom genetikk og miljø som bestemmer om man utvikler allergier.

Kunnskap og forebygging er nøkkelen til å håndtere og leve godt med pollenallergi og astma.

Vanlige symptomer på pollenallergi

Når du blir utsatt for «pollenangrep», frigjøres histamin fra ulike celler i slimhinnene i nese, svelg og øyne. Histaminet er hovedansvarlig for den akutte allergiske reaksjonen som kløe, nysing og rennende øyne og nese. Dette er en plagsom tilstand, men heldigvis finnes det mange gode råd og reseptfrie legemidler som kan lindre symptomene.

De mest vanlige symptomene på pollenallergi er:

 • Rennende, kløende og tett nese
 • Rennende, kløende, røde og hovne øyne
 • Hyppige nyseanfall
 • Tretthet

Rennende, kløende og tett nese er det vanligste symptomet på pollenallergi og det sikreste tegnet på at du må begynne å tenke på forebyggende tiltak. Disse symptomene kan være svært plagsomme og påvirke både søvn, konsentrasjon og allergikerens evne til å utføre daglige aktiviteter.

Rennende, kløende, røde og hovne øyne er også et veldig vanlig symptom, og kan være svært plagsomt. Huden rundt øynene er ekstra tynn og sensitiv, og trenger gjerne litt ekstra kjærlighet i allergisesongen. Her er huden ekstra utsatt for påvirkninger som kan by på irritasjon og overfølsomhet. Det finnes heldigvis mange forebyggende tiltak mot rennende, kløende, røde og hovne øyne.

Hyppige nyseanfall kan være plagsomt og en indikasjon på pollenallergi. Nysing er en naturlig refleks som kroppen bruker for å fjerne irritanter som støv, slim og allergener fra nesens slimhinner. Når disse fremmede stoffene fester seg og skaper irritasjon, reagerer nesen med å nyse for å rense ut det som forstyrrer. Dersom du opplever hyppig nysing uten tegn til forkjølelse, kan det være et signal om at noe annet ligger bak, som for eksempel en allergisk reaksjon forårsaket av pollen.

Tretthet er en vanlig reaksjon for allergikere. Dette skyldes at immunforsvaret arbeider intensivt for å bekjempe de allergenene kroppen ikke tolererer. Mange tilbringer mer tid innendørs for å unngå høye pollennivåer, men det kan også bidra til økt utmattelse og slapphet. Det finnes heldigvis råd for å håndtere trettheten, enten den skyldes allergien i seg selv eller medisinene du bruker i behandlingen. Forskjellige medikamenter har ulik effekt på ulike personer, og det kan være nødvendig å prøve seg frem for å finne det som fungerer best for deg. Vedvarende tretthet kan indikere at allergien ikke er tilstrekkelig behandlet, og du kan trenge en mer målrettet medisinering eller en kombinasjon av behandlinger for å få bukt med symptomene.

Har jeg allergi eller forkjølelse? Plagene ved allergi og forkjølelse kan være ganske like. I første rekke opptrer symptomene i nese og øyne, og det kan derfor være vanskelig å vite om man “bare” er forkjølet eller om det er “noe” i lufta man reagerer allergisk på. De vanligste måtene å skille det på er; dersom halsen er sår eller du har feber, så er det gjerne snakk om en forkjølelse. Konsistensen på snørret kan være en annen indikator som skiller de to tilstandene. Les mer om hvordan du kan skille mellom allergi og forkjølelse her.

Oppsøk profesjonell hjelp dersom du kjenner deg igjen i en eller flere av symptomene over. En lege kan utføre en grundig allergiutredning for å identifisere årsaken til plagene og deretter foreskrive en behandling som er skreddersydd for dine spesifikke behov. Ved å ta tak i problemet tidlig, kan du få kontroll over symptomene og forbedre din daglige komfort.

Kryssallergier er nokså vanlig ved pollenallergi

Mange pollenallergikere har også det som kalles kryssallergi. Kryssallergi betyr at kroppen ikke ser forskjell på det man i utgangspunktet er allergisk mot og proteiner fra andre matvarer hvor proteinene ligner hverandre. Ofte oppleves ubehaget som kløe og hevelser i munn, nese, lepper og hals (oralt allergisyndrom). Dette er ubehagelig, men sjelden farlig. Symptomer i mage/tarm og hud forekommer også.

Det finnes mange ulike kryssallergier knyttet til or, hassel, salix, bjørk, timotei og burot. Ofte er det snakk om stenfrukter, belgfrukter og grønnsaker, og som oftest i rå form. Les mer om hvilke kryssallergier som finnes her.

Behandling av pollenallergi

Mer enn 1 av 5 nordmenn har forskjellige former for pollenallergi. Dette er en plagsom tilstand, men det finnes flere ulike typer behandling for deg som har pollenallergi. Formene for behandling deles gjerne inn i tre kategorier;

 • Unngå stoffer/allergener du ikke tåler
 • Legemiddelbehandling for å dempe symptomer
 • Allergivaksinasjon

Unngå stoffer/allergener du ikke tåler

Det viktigste i all allergibehandling er, så langt det er mulig, å unngå det du ikke tåler. Ved enkelte typer allergi, for eksempel matvareallergi, er det forholdsvis lett å unngå det man er allergisk mot, men ved pollenallergi er det desto vanskeligere. Pollensesongen er lang, og vår- og sommermånedene kan være veldig slitsomme. I tillegg er det mange som reagerer på dufter og planter vi omgir oss med i juletiden, såkalt juleallergi.

Legemiddelbehandling for å dempe symptomer

Allergimedisin helbreder deg ikke, men kan redusere plagene dine. Det finnes flere forskjellige typer medikamenter og behandlingsprinsipper mot allergi, og vi skiller gjerne på egenbehandling og reseptbelagt behandling av pollenallergi. Les mer om behandling ved pollenallergi her.

Egenbehandling av pollenallergi innebærer gjerne å unngå stoffer og allergener du ikke tåler, samt bruk av reseptfrie medikamenter. Det finnes en rekke reseptfrie medikamenter som effektivt bidrar til god lindring, både nesespray, øyedråper og tabletter.

Reseptbelagt behandling av pollenallergi er aktuelt dersom du ikke oppnår ønsket effekt og lindring ved bruk av reseptfrie medikamenter, eller trenger langvarig behandling. Det finnes mange ulike reseptbelagte legemidler mot pollenallergi, og i samråd med lege finner dere den beste løsningen tilpasset dine behov.

Allergivaksinasjon

Allergivaksinasjon tar sikte på å behandle roten til allergiproblemet. Gjennom regelmessig administrasjon av små doser av det allergifremkallende stoffet (allergenet), tar man sikte på å behandle selve årsaken til allergiske reaksjoner. Dette fører til at immunforsvaret gradvis tilpasser seg og bygger opp en økt toleranse mot allergenet. Hovedmålet med denne behandlingsformen er å oppnå varige resultater som kan redusere eller eliminere både symptomer og avhengigheten av medikamenter.

Tabletter for allergivaksinasjon er tilgjengelig for å behandle allergi mot gresspollen (for voksne og barn fra 5 år), bjørkepollen (for voksne) og husstøvmidd (for personer over 12 år). Allergivaksine som injeksjon tilbys for voksne og barn fra 5 år for allergier mot gresspollen og bjørkepollen. Det er også verdt å merke seg at det finnes vaksiner mot allergier for pelsdyr som hund og katt, og stikkende insekter som bier og veps.

Gode råd ved pollenallergi

Pollensesongen er problematisk for mange allergikere, men med riktig tilrettelegging kan flere gå en bedre allergisesong i møte. Her har vi samlet et utdrag tips og råd som kan hjelpe deg gjennom pollensesongen. Følg disse, og få en litt bedre hverdag!

Ta medisin etter legens anvisninger

Start i tide før symptomene blir for sterke, det vil si et par uker før forventet pollenspredning. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager.

Ta hensyn til egen allmenntilstand

Særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hardtrening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra rå frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

Vask ansikt og hender når du har vært ute

Skyll håret før du legger deg og skift gjerne putevar før du legger deg. Det hjelper å dekke til håret, samt bruke solbriller ute.

Ekstra rengjøring kan hjelpe

Fordi pollenpartiklene samler, og fester, seg på overflater og i tekstiler. Ved bevegelse blir det til svevestøv som kommer på øyeslimhinnene eller pustes inn.

Luft når pollenutslippet er lavest

Pollenutslippet er størst om morgenen og litt utover dagen, så det lønner seg å lufte huset og henge klær til tørk om kvelden. På dager med fint og varmt vær vil det også være mye pollen på kvelden. Luft sent på kvelden eller natten til tidlig på morgenen, men med måte – det slipper alltid pollen inn. Tørk klærne inne. Følg med på vær og pollenvarsel. Pent vær gir ofte høyere spredning av pollen.

Start behandlingen i tide

Pollensesongens start varierer ut ifra hvor i landet du befinner deg og vil også variere litt fra år til år, men gjennomsnittlig starter den i løpet av februar. Siden allergimedisiner virker forebyggende, lønner det seg derfor å være tidlig ute med å forebygge plagsomme allergisymptomer som rennende nese og kløende øyne. Les mer om hvorfor det er viktig å starte behandlingen tidlig.

Fortell andre om din pollenallergi

Mange nordmenn kjemper en usynlig kamp mot pollenallergi, en tilstand som ofte blir bagatellisert av omgivelsene. Hele 60 % av de som lider av pollenallergi føler at deres utfordringer ikke blir tatt på alvor. Symptomene varierer fra person til person og inkluderer ofte ikke bare de kjente plagene som rennende øyne og nysing, men også mindre synlige tegn som hodepine, utmattelse, pustevansker, eksem og hudirritasjoner.

Disse skjulte symptomene kan være en stor belastning i hverdagen og påvirke både humør og generell velvære. For de som opplever alvorlige symptomer, kan det være avgjørende å åpne opp om utfordringene på arbeidsplassen eller i skolemiljøet. Det er ikke alltid lett for andre å forstå dybden av ubehaget som pollenallergikere opplever. Ved å være åpen om plagene vil det være lettere for omgivelsene dine å ta hensyn og tilrettelegge slik at dagene blir enklere.

Pollenallergi og barn

Barn med pollenallergi opplever ofte plagene som enda sterkere enn det voksne gjør. Grunnene kan være mange, og ofte har det sammenheng med at de ikke har samme vokabular til å utrykke seg, at man ikke har funnet riktig type medisinering, at de ikke klarer eller husker å gjøre de forebyggende tiltakene, samt at det kan være vanskelig å få i barna medisinene som kreves for å gi de tilstrekkelig lindring av plagene. Her er noen enkle tips for deg som har barn med pollenallergi.

 • Vask barna ofte i pollensesongen. Hver gang barna har vært ute og lekt vil det feste seg pollen i klær, hår og på huden. Dette kan bidra til økte plager og den enkle løsningen er rett og slett å vaske de oftere i pollensesongen.
 • Vask hender ofte. Pollen fester seg på huden når de er utendørs og i løpet av lek kan også hendene ha kommet i direkte kontakt med pollen som barnet er allergisk mot. Gjør det derfor til en vane å minne barnet på alltid å vaske hender når de kommer inn – spesielt i pollensesongen.
 • Luft om kvelden og på natten. Pollenspredningen er størst på morgenen og på dagtid, men kan på enkelte dager være stor også på kveldstid. Hvis soverom skal luftes er det best å gjøre det på kvelds- og nattestid.
 • Tørk klærne inne i pollensesongen. Pollen vil feste seg i klærne som henger til tørk utendørs og kan på den måten bidra til økte plager når barnet tar på seg disse klærne.
 • Sjekk pollenvarsel jevnlig for å vite hvordan spredningen er der du bor.

Råd til gravide og ammende med pollenallergi

Under svangerskapet eller i ammeperioden er det av stor betydning å være bevisst på hvilke medikamenter som er sikre. De som bærer eller nærer et barn, og samtidig lider av pollenallergi, bør i likhet med andre allergikere forsøke å minimere kontakt med pollen så mye som mulig. Dette kan imidlertid være en utfordring i praksis. Likevel er det en rekke allergimedisiner som anses som sikre for bruk under graviditet og amming.

Om du opplever ubehag i øynene og/eller nesen, er det ofte tilstrekkelig med lokalbehandling med øyedråper og/eller nesespray, akkurat som for de som ikke er gravide. Ofte kan en slik behandling, i kombinasjon med skylling med saltvannsløsning, være effektiv for å lindre allergiske reaksjoner.

Alle preparater til lokalbehandling (nesespray og øyedråper) av allergi på det norske markedet, er trygge for gravide og ammende. Her finner du flere råd til gravide og ammende med pollenallergi.

Når bør du kontakte lege?

Dersom du kjenner på ett eller flere av følgende symptomer, bør du kontakte lege for nærmere vurdering av om du har pollenallergi, eller en annen form for allergi.

 • Rennende, kløende og tett nese
 • Rennende, kløende, røde og hovne øyne
 • Hyppige nyseanfall
 • Tretthet

Du kan lese mer om de ulike symptomene lenger opp på siden. I samråd med lege vil dere finne frem til passende og individuelt tilpassede tiltak som kan bidra til lindring mot dine plager.

Kilder: Norges Astma- og Allergiforbund, Helsenorge, Norsk Helseinformatikk, Allergiguiden, Relis (mars 2023)

Oppdatert: april 2024