Gå til innholdGå til kassen

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan farmasiet.no samler inn og behandler personopplysninger.

Farmasiet AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer dette frem under hvert enkelt punkt i denne erklæringen. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.


Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold på farmasiet.no, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

1 Personopplysninger

1.1 Personopplysninger vanlig handel

For å gjennomføre et kjøp på farmasiet.no trenger vi navn, adresse, mobilnummer og e-post. 

Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse, holde deg oppdatert med ordrebevegelsene samt kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre.

Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes etter ti år. Vi oppbevarer også IP-adressen som er benyttet ved bestilling av sikkerhetshensyn.

For forskjellige formål kan vi trenge andre personopplysninger. Hvilke personopplysninger og formålet med disse er beskrevet her i personvernserklæringen.


1.2 Personopplysninger ved reseptbestilling

Når du bestiller reseptvarer vil informasjon om reseptene bli lagret i apotekets journalsystem i henhold til krav i Apotekloven og Lov om helsepersonell.

Vi lagrer fødselsnummer, pasientnavn, kjønn, navn på rekvirent, varenavn, og dosering som er hentet fra resepten som legen har skrevet ut. Informasjon om egenandelsfritak hentes fra NAV. Dersom refusjon forutsetter et vedtak hos Helfo vil apoteket ta kontakt med Helfo for å få opplysning om dato og eventuelle begrensninger i et vedtak. Dette blir lagret i apotekets journalsystem. I tillegg lagrer vi dokumentasjon på apotekets faglige vurderinger, pris på produkt og eventuelle endringer vi gjør på resepter som følge av faglige vurderinger.

Navn på vare og pris vil i tillegg lagres i vårt logistikk- og økonomisystem. Utover dette vil navn på reseptvarer bli anonymisert i andre systemerer. Bestillingsbekreftelser, faktura/kvittering og liknende vil kun inneholde ordet "reseptvarer". I ordrehistorikk på "Min side" vil din identitet måtte være bekreftet med Bank-ID for å kunne se produktnavn på reseptvarene. Det er kun farmasøyter og personer med taushetsplikt som får tilgang til reseptopplysninger i forbindelse med håndtering av din reseptbestilling.

1.3 Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som farmasiet.no har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen.

Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form.

Du kan be om å få ta med deg personopplysningene vi har registrert på din kundekonto til en annen leverandør i et vanlig brukt filformat. Dersom det er teknisk mulig kan vi sende disse opplysningene direkte til ny virksomhet. Hvis ikke vil vi sende opplysningene til deg via e-post.

Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på "Min side".

Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

1.4 Arkivering av personopplysninger

Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år. For å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og farmasiet.no sine salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Alle apotek lagrer opplysning om resepter som er ekspedert i inntil 5 år avhengig av type resept i henhold til Apotekloven. Informasjonen benyttes til sending av pseudonymisert statistikk til Folkehelseinstituttet i henhold til Reseptregisterforskriften. I tillegg er apoteket pliktig å utlevere opplysninger om rekvirenters forskrivning til Helsetilsynet ved forespørsel.
Ved bestilling av reseptvarer som refunderes av Helfo er apoteket pålagt gjennom "Avtale om direkte oppgjør for helseaktører" (hjemlet i Folketrygdloven kapittel 5) å overlevere reseptopplysninger slik at apotekets utlegg kan bli refundert. Med reseptopplysninger menes alle opplysninger på resepten slik som fødselsnummer, rekvirent, varenavn, og dosering mv.

1.5 Sikring av personopplysninger

Farmasiet.no har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning. Eksempler på slike tiltak er risikovurderinger, implementering av organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring og arkiveringsrutiner, samt rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler vedrørende retten til innsyn, retting, sletting og dataportabilitet.

Du kan være trygg på at farmasiet.no lagrer dine personopplysninger på en sikker måte.

2 Utlevering av varer

Vi samarbeider med Instabox, Porterbuddy, HeltHjem og PostNord for transport av ordre. Vi utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportør er navn, adresse, telefonnummer og ønsket utleveringssted. Opplysningene slettes etter 12 måneder.

3 Betalingsløsninger

Av sikkerhetshensyn oppbevarer vi IP-adressen som er benyttet for å registrere ordre. Betalingsopplysninger hos farmasiet.no er: IP-adresse, navn, adresse, e-post og mobiltelefonnummer.
Alle systemer som behandler personopplysninger knyttet til betaling av ordre er strengt begrenset til ansatte som utfører nødvendige oppgaver knyttet til ordren.

Kortbetalinger

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Det er ikke mulig for farmasiet.no å se hele ditt kortnummer i noen av våre systemer. Skulle det oppstå problemer med en kortbetaling kan betalingsansvarlige hos farmasiet.no finne de 6 første og de 4 siste sifrene i ditt kortnummer (IIN/BIN nummer) for å identifisere hvilken bank som har utstedt kortet slik at vi kan bistå i å løse problemet.

Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort, Worldline og opplysningene blir kun brukt til å utføre en betaling, og ikke lagret hos oss. Worldline oppbevarer informasjonen på en sikker og forsvarlig måte og er sertifisert etter kortselskapenes strengeste regelverk, PCI Level 1.

4 Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettbutikken grunnleggende funksjonalitet, og for analyse, personalisering og markedsføring.

Førsteparts informasjonskapsler er nødvendige for at websiden skal fungere. Tredjeparts informasjonskapsler blir brukt til analyser og markedsføring. Oversikt over informasjonskapsler som brukes på farmasiet.no finnes første gang du besøker nettsidene våre.

4.1 Analyse

Farmasiet.no samler inn anonyme opplysninger om besøkende på farmasiet.no til analyse. Med anonyme opplysninger mener vi opplysninger som ikke kan spores tilbake til en bruker eller en person. Formålet med dette er å samle inn statistikk som kan brukes for å videreutvikle og forbedre nettstedet. Eksempler på denne type data er: antall som besøker siden, hvordan siden blir brukt, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Vi samler også inn søkeord som brukes via søkemotorene på websiden. Dette er kun for å forbedre søketreffene og kundeopplevelsen, og det samles ikke inn info som kan spores tilbake til brukeren.

4.2 Markedsføring

Behandlingsgrunnlaget for markedsføring er samtykke.

Vi ønsker at vår markedsføring skal oppleves relevant og verdifull for deg til enhver tid. Som oftest så tilpasses innholdet for å være relevant for deg. 

Vi og våre samarbeidspartnere sporer annonser for å vite hvilke annonse du har sett på nett, og hvilke produkter du har sett på hos oss. Med dette kan vi tilpasse butikken etter dine interesser, og vise deg relevante annonser ved neste anledning.

4.3 Personopplysninger til tredjepart

Farmasiet.no vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere dine personopplysninger på andre måter enn beskrevet i personvernerklæringen. Dine data vil kun deles hvis vi er rettslig forpliktet eller får ditt samtykke. Samarbeidspartnere vil kun få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre tjenester for farmasiet.no. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil farmasiet.no bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Mer informasjon om tredjeparter vi benytter finner du under "Arkivering av personopplysninger", "Analyse og Markedsføring" i denne erklæringen.

5 Nyhetsbrev

Vi tilbyr nyhetsbrev på e-post og/eller SMS. Innholdet i disse kan være tilpasset deg, med relevant informasjon og tilbud.  Det er frivillig å motta disse nyhetsbrevene, og du må eksplisitt gi ditt samtykke i forbindelse med kampanje, registrering eller på «Min side». Alle dine samtykker kan administreres under «Mine samtykker» på «Min side», du kan også avslutte nyhetsbrevene ved å klikke på linken nederst i nyhetsbrevet eller sende STOPP melding på SMS. Dersom din handel av noen anledning blir avbrutt, sender vi deg en e-post der vi informerer om at vi spart på handlevognen din. Dette gjør vi som en ekstra kundeservice for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss så smidig og enkel som mulig. Du kan takke nei til denne service ved å klikke på linken nederst i e-posten. Vi sender også ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos oss.

6 Endringer i erklæringen

Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato. Vi oppfordrer deg til å se igjennom erklæringen regelmessig. Dersom det blir utført større endringer som vesentlig endrer vår personvernpraksis kan vi også varsle deg på andre måter som f.eks. via e-post, eller på selskapets nettside eller sosiale medier, før endringene trer i kraft.
Sist revidert: 17. september 2019

7 Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om personopplysninger kan du kontakte farmasiet.no på e-post: kundeservice@farmasiet.no

Ønsker du at farmasiet.no sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av farmasiet.no, så ta kontakt med oss på e-post: kundeservice@farmasiet.no

Postadresse:

Farmasiet
Toveien 49
1540 VESTBY