Gå til innholdGå til kassen

Å slutte å røyke kan være vanskelig… Nicotinell er reseptfrie legemidler som benyttes ved røykeavvenning. Helsedirektoratet viser til at effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. I studier har det vist seg at nikotinlegemidler økte sjansen for å lykkes med å slutte å røyke med 50-70 prosent. Studier har også vist at kombinasjon av nikotinplaster og en type nikotinlegemiddel med raskere opptak (for eksempel tyggegummi) øker sannsynligheten for å lykkes.

Hvilket nikotinprodukt passer deg best? Røykere har forskjellige behov og vaner.

  • Å kombinere nikotinplaster med et nikotinlegemiddel med raskere opptak, for eksempel tyggegummi eller sugetablett, øker sjansen for å lykkes (1).
  • Nicotinell sugetabletter er hendige når man er på farten, de kommer i flere styrker og etterlater munnen med frisk mintsmak.
  • Nicotinell tyggegummi finnes i flere smaksvarianter og styrker.
  • Nikotinplaster gir en tilførsel av nikotin hele døgnet.

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

(1) Helsedirektoratet.no 

Nicotinell depotplaster/medisinsk tyggegummi/sugetabletter (nikotin). Reseptfrie legemidler. For voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning og røykereduksjon. Brukes ikke ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Depotplaster: Brukes med forsiktighet ved overaktiv skjoldbruskkjertel, hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, epilepsi, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, magesår og ved kroniske hudsykdommer.

Tyggegummi/sugetabletter: Rådfør deg med lege ved hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, overaktiv skjoldbruskkjertel, svulst i binyrene, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, betennelse i spiserøret eller i munn eller svelg, magekatarr, magesår og epilepsi.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2021 GSK eller deres lisensgiver.

31 Produkter