Gå til innholdGå til kassen

Nicotinell Sugetabletter

Å slutte å røyke kan være vanskelig… Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som benyttes ved røykeavvenning. Helsedirektoratet viser til at effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. I studier har det vist seg at nikotinlegemidler økte sjansen for å lykkes med å slutte å røyke med 50-70 prosent. Studier har også vist at kombinasjon av nikotinplaster og en type nikotinlegemiddel med raskere opptak (for eksempel tyggegummi) øker sannsynligheten for å lykkes.

Nicotinell sugetabletter med en smak av mint er en diskré nikotinsugetablett med rask virkning. Sugetabletten løses opp i munnen og frigjør nikotin. Nikotinsugetabletten kan brukes i så å si enhver situasjon, uansett hvor du befinner deg – og hjelper deg å takle røyksuget. Det finnes 2 styrker av Nicotinell sugetabletter. Hvilken du bør velge, avhenger av hvor høy nikotinkonsentrasjon du trenger for å lindre nikotinbehovet. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Nicotinell depotplaster/medisinsk tyggegummi/sugetabletter (nikotin). Reseptfritt legemiddel. For voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning og røykereduksjon. Brukes ikke ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tyggegummi/sugetabletter: Rådfør deg med lege ved hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, overaktiv skjoldbruskkjertel, svulst i binyrene, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, betennelse i spiserøret eller i munn eller svelg, magekatarr, magesår og epilepsi.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2021 GSK eller deres lisensgiver. www.nicotinell.no   05/2021, PM-NO-NICOT-21-00020.

5 Produkter