Gå til innholdGå til kassen

Nicotinell Depotplaster

Å slutte å røyke kan være vanskelig… Nicotinell er et reseptfritt legemiddel som benyttes ved røykeavvenning. Helsedirektoratet viser til at effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. I studier har det vist seg at nikotinlegemidler økte sjansen for å lykkes med å slutte å røyke med 50-70 prosent. Studier har også vist at kombinasjon av nikotinplaster og en type nikotinlegemiddel med raskere opptak (for eksempel tyggegummi) øker sannsynligheten for å lykkes.

Nicotinell nikotinplaster inneholder nok nikotin til 24 timers behandling når du skal slutte å røyke.

Du bestemmer selv om du vil bruke plasteret hele døgnet. Det kan tas av etter kortere tid hvis du ikke trenger det, for eksempel når du skal sove. Vi anbefaler likevel at du bruker Nicotinell nikotinplaster hele tiden for å få en optimal effekt mot røyksuget om morgenen. Ved en 24 timers behandling har du nemlig nikotin i blodet når du våkner om morgenen, slik at du får en god start på dagen og kan ta tak i dagens utfordringer uten røyksug. Nicotinell nikotinplaster finnes med tre nikotinstyrker. Hvor sterkt nikotinplaster du bør velge, avhenger av hvor mange sigaretter du røyker daglig. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Nicotinell depotplaster/medisinsk tyggegummi/sugetabletter (nikotin). Reseptfritt legemiddel. For voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning og røykereduksjon. Brukes ikke ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Depotplaster: Brukes med forsiktighet ved overaktiv skjoldbruskkjertel, hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, epilepsi, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, magesår og ved kroniske hudsykdommer.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2021 GSK eller deres lisensgiver. www.nicotinell.no   05/2021, PM-NO-NICOT-21-00020.

4 Produkter