Gå til innholdGå til kassen

Antibac Pharma 85% Hånddesinfeksjon Gel 250 ml

79,-
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket.
  • Ikke på lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac Pharma 85% Hånddesinfeksjon Gel fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus.

Antibac Pharma Hånddesinfeksjon 85% Gel er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Antibac Pharma er hovedsakelig basert på etanol som er den mildeste alkoholtypen ogdermed meget skånsom mot hud og hender.

Antibac Pharma Hånddesinfeksjon er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500 kravene.

Antibac brukes på mange sykehus og helseinstitusjoner.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Emballasjen sorteres som plast, og ubrukt produkt sorteres som farlig avfall.

Produktnummer956030
Varenummer937242
Dosering og bruksområde
Ca 3 ml væske gnis inn i hendene i 20-30 sekunder
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)
Denaturert etanol, glyserol, mykgjørende stoffer, vann