Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Hånddesinfeksjon 600 ml

112,-
(186,67 kr/l)
  • Få igjen på lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac 85 % Hånddesinfeksjon fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus. 500 ml.

Antibac Hånddesinfeksjon 85 % er sammensatt av 3 ulike alkoholer. Virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Håndspriten er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500 kravene.

Trykkpumpe kan kjøpes separat.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1167849
Varenummer922793

ANDRE SER OGSÅ PÅ