Gå til innholdGå til kassen

Antibac 95 % Overflatedesinfeksjon 750 ml

140,-
(186,67 kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 299 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac Proff 95 % Overflatedesinfeksjon desinfiserer benker o.l. enkelt og effektivt. 750 ml flaske.

Antibac Proff 95 % Overflatedesinfeksjon rengjør benker og overflater. Antibac Proff 95 % Overflatedesinfeksjon fjerner ulike virus, sopp og bakterier. Etanolbasert.

Fare: H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Sikkerhet:

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Produktnummer860501
Varenummer906129

ANDRE SER OGSÅ PÅ