Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85% Hånddesinfeksjon 750 ml

119,-
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket.
  • Ikke på lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac 85% Hånddesinfeksjon fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus.

Antibac Hånddesinfeksjon 85% hovedsakelig basert på etanol - redusert mengde Isopropanol og fjernet n-propanol, gjør produktet svært hudvennlig og holder hendene ekstra myke og gode. Gir ikke allergiske reaksjoner eller noen form for irritasjon. Tilfredsstiller EN 1500 kravene.

Antibac brukes på mange sykehus og helseinstitusjoner.

Trykkpumpe kan kjøpes separat.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P233 Hold beholderen tett lukket.

P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer860505
Varenummer914124
Dosering og bruksområde
Ca 3 ml væske gnis inn i hendene i 20-30 sekunder
Forsiktighetsregler
Kan brukes av alle
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)
Etanol;isopropanol;t-butanol;glyserol;deionisert vann