Gå til innholdGå til kassen

Det kan være nødvendig å bruke smertestillende legemidler også under graviditet. Men hvilke smertestillende legemidler kan du egentlig bruke, hvor ofte kan du bruke de og når er det greit å bruke?

I dette rådet omtaler vi egenbehandling av smerter med reseptfrie smertestillende legemidler. Dette gjelder kun korttidsbehandling av smerter, da langvarig behandling av smerter skal skje i samråd med lege. Det er viktig å være klar over at du kan få forskrevet andre legemidler og annen dosering av legen din, enn det vi nevner her. Hvis du er usikker på behandlingen din anbefaler vi at du kontakter oss på apoteket, eller legen din.

Hvilke smertestillende legemidler kan gravide bruke?

Under graviditet er det legemidler med virkestoffet paracetamol som er førstevalget ved behandling av smerter. Grunnen til at paracetamol er førstevalget er at det er lang erfaring med bruk av paracetamol, og legemiddelet regnes som trygt for gravide når det kun brukes i en kort periode på noen dager. Selv om paracetamol kan brukes under graviditet anbefales det å bruke den laveste mulige effektive dosen, og i så kort tid som mulig.

Reseptfrie legemidler med paracetamol er Paracet, Panodil, Pinex og Paracetamol Norfri.

Det har ingenting å si hvilket av disse merkene du velger å bruke, og disse kan brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som for eksempel hodepine og muskelsmerter. Hvis behandling med paracetamol ikke er tilstrekkelig for å behandle smertene, eller hvis det trengs behandling i mer enn 5 dager sammenhengende må du kontakte lege.

Hvilke smertestillende legemidler skal gravide ikke bruke?

Gravide skal ikke bruke NSAIDs (ikke-steroide antiinflammatoriske midler) uten at dette er avtalt med lege. Dette er betennelsesdempende legemidler og de vanligste virkestoffene er ibuprofen (legemidler som for eksempel Ibux og Ibumetin), naproksen (legemidler som for eksempel Naproxen Evolan) og diklofenak (legemidler som for eksempel Voltarol).

NSAIDs må ikke brukes i tredje trimester, om du har gjort det må du raskt kontakte lege.

Kilder: Trygg Mammamedisin, Helsenorge

Oppdatert: mars 2024