Gå til innholdGå til kassen

Panodil inneholder virkestoffet paracetamol, og kan brukes ved lette til moderate kortvarige smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og lette muskel- og leddsmerter. Panodil virker i tillegg febernedsettende ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber skal lege kontaktes.

Paracetamol er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler.

Panodil 500mg, Panodil Zapp 500mg, filmdrasjerte tabletter (paracetamol): Resepfritt legemiddel. Anvendes ved kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, f.eks. ved forkjølelse og feber. Ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes.

Dosering: Voksne og barn over 12 år (≥50 kg): 1-2 tabletter á 500 mg inntil 4 ganger i døgnet, maks 8 tabl./døgn. Voksne og barn over 12 år (40-50kg): 1-2 tabletter tabletter á 500 mg inntil 4 ganger i døgnet, maks 6 tabl./døgn. Det bør gå minst 4-6 timer mellom hver dose.

Panodil 500 mg: Barn doseres ut fra vekt: 15 mg/kg. Panodil Zapp: Anbefales ikke for barn under 12 år. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter, hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 dager til barn under 12 år med mindre det er avtalt med lege. Bruk ikke ved akutt leverbetennelse eller overfølsomhet for innholdsstoffene. Overbruk kan gi alvorlig leverskade. Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Panodil, hvis du har nedsatt lever- og nyrefunksjon, er undervektig eller underernært, regelmessig drikker alkohol eller har en alvorlig infeksjon. Hvis nødvendig kan Panodil brukes under graviditet. Les nøye på pakningen og i pakningsvedlegget før bruk. Panodil Zapp: Tablettene inneholder natriumhydrogenkarbonat og bør derfor ikke brukes over lengre tid.

2 Produkter