Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Pharma Hånddesinfeksjon Gel 250 ml

79,-
(316,- kr/l)
  • Få igjen på lager
  • Fri frakt over 349 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac Pharma 85 % Hånddesinfeksjon Gel fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus.

Antibac Pharma Hånddesinfeksjon 85 % Gel er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Antibac Pharma er hovedsakelig basert på etanol som er den mildeste alkoholtypen ogdermed meget skånsom mot hud og hender. Håndspriten er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500 kravene.

Antibac brukes på mange sykehus og helseinstitusjoner.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Emballasjen sorteres som plast, og ubrukt produkt sorteres som farlig avfall.

Produktnummer956030
Varenummer937242

ANDRE SER OGSÅ PÅ