Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Pharma Våtservietter Hånd 20 stk

79,-
(3,95 kr/stk)
  • På lager
  • Fri frakt over 299 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac Pharma 85% Hånddesinfeksjon fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus.

Antibac Pharma Hånddesinfeksjon 85 % er sammensatt av 3 ulike alkoholer, virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Serviettene er tilsatt glyserol og ekstra mykgjørende midler som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Våtservietten er myke og behagelige i en god størrelse. De enkeltpakkede serviettene er enkle å ta med seg i lommen eller vesken. Antibac Pharma Håndsprit er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500 kravene. Anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Produktnummer859991
Varenummer937276

ANDRE SER OGSÅ PÅ