Gå til innholdGå til kassen

Flått, også kalt skogflått eller skaumann, er en liten edderkoppaktig midd som lever av å suge blod fra pattedyr, fugler og smågnagere - og ikke sjeldent også mennesker. Se våre enkle råd for å unngå flåttbitt, bruk av flåttmiddel og for å fjerne flått som har bitt seg fast.

I Norge er flått vanlig i kystnære strøk, fra Oslofjorden og helt opp til Brønnøysund. Flåtten er meget ujevnt fordelt i terrenget. På noen steder kan det være svært mange flått, mens nærliggende områder ikke har noen. Flåtten tåler ikke tørke særlig godt, og trives best på steder med høyt gress, busker/kratt, og i skog med god tilgang på store vertsdyr som rådyr, hjort og elg. Det er generelt mer flått i løvskog enn det er i barskog, men flåtten kan også befinne seg i hager. Fjern flåtten fra huden så raskt som mulig for å unngå at den overfører sykdom.

Nærbilde av flått i naturen

Foto: iStock.com/Ladislav Kubeš

Hvordan får vi flåttbitt?

Når skogflåtten er aktiv, sitter den i vegetasjonen og venter på at et vertsdyr skal passere. Vertsdyr er først og fremst små pattedyr og fugler, men også store pattedyr som hare, rådyr, elg, storfe, hunder og mennesker. Skogflåtten har ikke øyne, men sanseorganene på forbeina fanger opp duftmolekyler i luften, og kan registrere vibrasjoner, temperatur og luftfuktighet. Når flåtten registrerer at et vertsdyr nærmer seg, strekker den forbeina opp i luften og gjør seg klar til å gripe fast i vertsdyret når det passerer.

Flåttmiddel og flåttfjerner

Ved å bruke et flåttmiddel eller en insektsspray kan du hindre at flåtten biter seg fast på huden. Dersom flåtten har bitt seg fast er det viktig å fjerne den så fort som mulig. En flåttfjerner er en trygg, rask og smertefri måte å fjerne flått på. Pass på at du får fjernet hele flåtten.

Flåttbitt: Hvordan unngå flått?

  • Bruk sti og vei, og unngå å gå i høyt gress, lyng og buskas.
  • Dekk til huden når du ferdes i områder hvor det kan være mye flått, og skift klær etterpå.
  • Bruk lyse klær, da blir det enklere å få øye på flåtten.
  • Sjekk deg selv og barna ofte. Flåtten kan krype rundt i flere timer før den biter seg fast. Husk å sjekke hele kroppen, og ikke glem hodebunn og andre mindre synlige områder.
  • Bruk flått- eller myggmiddel på hud og klær.
  • Hold gress og annen vegetasjon i hagen kort.
  • Sjekk hund og katt. Flått på dyr kan flytte seg over til deg.

Når på året er flåtten aktiv?

Flåttsesongen kan variere fra år til år, og det er først og fremst temperaturen som bestemmer flåttaktiviteten. I Norge varer ofte flåttsesongen fra april til november, eller når temperaturen stiger til 4-5 °C. Flått er mest aktive når det er høy temperatur og luftfuktighet.

Hvordan fjerne flått?

Det er viktig å fjerne flått så raskt som mulig for å redusere risikoen for at den overfører sykdom. Sitter flåtten fast i mer enn 24 timer, øker risikoen for overføring av Borrelia-bakterier.

  • Bruk fingrene, en pinsett eller en flåttfjerner. Ta tak i flåtten helt nede ved huden og dra den rett ut. Det har liten betydning om deler av flåttens biteredskaper blir sittende igjen i huden. OBS! Voksne flått kan sitte godt fast, og er enklere å fjerne hvis du vrir mens du drar dem ut.
  • Legg gjerne på litt desinfiserende sårsalve på bittstedet.

Hvor farlig er flåttbitt?

Vanligvis merker du ikke at du blir bitt av flått. En flått kan sitte fast i huden og suge blod fra deg i 1-2 uker. Som regel vil ikke et flåttbitt gi noen plager i det hele tatt. Men du kan være uheldig, og få ulike sykdommer som følge av et flåttbitt. Disse sykdommene kan være svært alvorlige. Vi snakker da om de flåttbårne sykdommene borreliose og skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE).

Borreliose

Du kan få borreliose av et flåttbitt dersom flåtten bærer bakterien Borrelia burgdorferi. Sykdommen er vanligere enn TBE, og den kan i noen tilfeller utvikle seg til en nervesykdom. Det tar flere timer før bakterien overføres ved et flåttbitt. Du vil kunne se et rosa/rødt utslett som brer seg ut fra stedet der du ble bitt. Andre vanlige symptomer er muskelsmerter og feber. Borreliose kan behandles med antibiotika, og du bør oppsøke lege med én gang hvis du får utslett etter flåttbitt. De fleste som raskt får antibiotikabehandling blir helt friske etterpå. Det finnes ingen vaksine mot borreliose.

Skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) og flåttvaksine

Skogflåttencefalitt er en sykdom som du kan få av flåttbitt dersom flåtten er bærer av TBE-viruset. Det er en sjelden sykdom i Norge, men den kan være alvorlig. Symptomene på TBE er først noen dager med influensalignende symptomer. Etter noen feberfrie dager vil omtrent én av tre utvikle alvorlig hjernebetennelse som kan gi følgeskader og varig mén. Symptomer på hjernebetennelse er kraftig hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast, nakkestivhet, psykiske symptomer og eventuelt utvikling av kramper og muskelsvekkelser. Det er viktig å være klar over at TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler og kan overføres kort tid etter man er bitt. Det finnes TBE-vaksine, som bør vurderes å gi til barn og voksne som er spesielt utsatt for å bli smittet med viruset.

Når bør du kontakte lege?

Dersom du får et rødt utslett som brer seg rundt bittstedet i løpet av 3 dager til 4 uker etter flåttbittet bør du kontakte lege. Du bør også kontakte lege hvis du føler deg slapp, har hodepine eller opplever ansiktslammelse, muskelsmerter eller væskeansamling i ledd i tiden etter at du har blitt bitt. Symptomene varierer fra person til person, så hvis du er usikker på om du kan ha fått sykdom som følge av flåttbitt anbefaler vi å kontakte lege.

Flåttmiddel for hund og katt

Dyr er ofte mer utsatt for flåttbitt enn mennesker, spesielt katter og hunder, fordi de beveger seg i mer ulendt terreng og i undervegetasjonen.

Sjekk hunden/katten for flått jevnlig hvis de oppholder seg i områder hvor det kan være flått. Eventuelle flått bør fjernes så fort som mulig. Flått kan også smitte hunder og katter med sykdom. De vanligste symptomene på smitte hos hunder er at hunden ikke vil spise, den virker nedstemt og "ute av humør", den har smerter i ett eller flere ledd og halter derfor på ett eller flere bein, samt at den har feber.

For å hindre at kjæledyret ditt blir smittet finnes det legemidler mot flått på resept. Disse flåttmidlene må foreskrives av veterinær. Det er viktig å starte forebyggende behandling tidlig i sesongen for å minimere smitterisikoen. Centaura insektsspray er et insektsmiddel som kan brukes på hund.

Kilder: Helsenorge, Folkehelseinstituttet, Flåttsenteret, Norsk Helseinformatikk, leverandørinformasjon

Oppdatert: juli 2023