Gå til innholdGå til kassen

Når en er gravid eller ammer barnet sitt er en svært opptatt av hvilke legemidler som er trygge å bruke. Gravide og ammende bør, som alle andre med pollenallergi, så langt det lar seg gjøre unngå unødig eksponering for pollen. Det kan noen ganger være lettere sagt enn gjort. Det finnes imidlertid flere legemidler mot pollenallergi som er trygge for gravide og ammende å bruke.

Trygg behandling av pollenallergi hos gravide og ammende

Skyll med saltvann

Pollen spres med vinden og fester seg på slimhinnene i øyne, nese og svelg. Vi anbefaler derfor at du jevnlig skyller med sterilt saltvann i pollensesongen. Skyllingen vil holde nese og øyne fri for pollen og støv gjennom dagen, og på den måten forebygge de verste allergiplagene før de oppstår. Til nesen er det anbefalt å bruke nesespray med saltvann, mens det til øynene er mest praktisk med engangspipetter. Bruker du allergilegemidler til øyne og nese, anbefaler vi deg å bruke saltvann før du drypper øynene eller sprayer nesen. Legemidlene virker nemlig bedre på rene slimhinner. Saltvann har ingen bivirkninger og kan brukes av alle - så mye man trenger!

Legemiddelbehandling

Det finnes heldigvis flere allergimedisiner som gravide og ammende trygt kan bruke. Våre anbefalinger i denne artikkelen baserer seg på oppdatert informasjon fra RELIS (april 2021), en produsentuavhengig tjeneste for helsepersonell.

Viktig: Vi gjør oppmerksom på at pakningsvedlegg og preparatomtaler for de enkelte legemidlene kan være mer restriktive enn våre anbefalinger nedenfor. Se eget avsnitt nederst i artikkelen.

Lokalbehandling

Dersom du er mest plaget i øyne og/eller nese, regnes gjerne lokalbehandling med øyedråper og/eller nesespray som førstevalg, på samme måte som hos ikke-gravide. I mange tilfeller vil dette, kombinert med skylling med saltvann, være tilstrekkelig mot allergiske symptomer. 

Alle preparater til lokalbehandling mot allergi på det norske markedet, er trygge for gravide og ammende.

Bakgrunnen for denne vurderingen er at nesespray og øyedråper virker lokalt i nesen og øynene. Generelt vil derfor lite av medisinen gå over i blodbanen og videre til fosteret. Dermed er det lite sannsynlig at anbefalte doser vil gi uheldige effekter hos fosteret. Hvis du er gravid og trenger øyedråper og/eller nesespray mot allergi, kan du altså bruke den medisinen som virker best for deg.

Allergitabletter kan også brukes av gravide og ammende

Hvis lokalbehandling ikke har god nok effekt, kan du forsøke med allergitabletter – selv om du er gravid. Noen allergitabletter selges reseptfritt i små pakninger, mens andre kun selges på resept. Når gravide trenger å bruke allergimedisiner over tid, er det anbefalt å avtale dette med legen.

Førstevalg ved tablettbehandling

Førstevalg når det gjelder valg av allergitabletter til gravide og ammende, er de såkalte annengenerasjons antihistaminene. Mange av disse legemidlene har nå vært brukt i en årrekke, og det finnes mye erfaring med flere av dem. Den samlede kunnskapen som finnes, er alt i alt betryggende, og tyder på at disse legemidlene ikke gir økt risiko for uheldige effekter hos fosteret eller barnet som ammes.

  • Loratadin
  • Cetirizin (Zyrtec)

Dette er de annengenerasjons antihistaminene som det finnes mest dokumentasjon på og erfaring med, og disse regnes derfor som førstevalg hos gravide. De går i liten grad over i morsmelken, og ved bruk av anbefalte doser er det ikke forventet at disse legemidlene vil gi effekter hos barnet via melken.

Flere typer annengenerasjons antihistaminer

Studier konkluderer med at også flere andre typer annengenerasjons antihistaminer er trygge for gravide, og at spebarnet godt tåler den lille mengden som går over i morsmelken. Derfor kan de fleste gravide og ammende ofte fortsette å bruke de samme allergimedisinene som de vanligvis bruker, men avklar dette med legen din. For noen merker finnes det imidlertid lite dokumentasjon, og for disse kan det være aktuelt å bytte over til andre tabletter som er bedre undersøkt.

Allergitabletter uten resept som kan brukes av gravide og ammende

Av disse er det Zyrtec og Cetirizin som er de annengenerasjons antihistaminene som det finnes mest dokumentasjon og erfaring med, og disse regnes som førstevalg.

I følge oppdatert informasjon fra RELIS (april 2021), kan også Telfast benyttes.

Pakningsvedleggene kan inneholde en mer restriktiv informasjon

For hvert år som går, skjer det stadig en oppdatering innen legemiddelinformasjon. RELIS, et senter hvor der jobber farmasøyter og leger fra ulike fagmiljøer, gir deg som privatperson og oss som helsepersonell produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Hvert år kommer de med en oppdatering på hvilke legemidler for pollenallergi som kan brukes i svangerskapet og ved amming. Leser du i pakningsvedlegget, Felleskatalogen eller preparatomtaler vil du se at de er mer restriktive enn hva RELIS anbefaler, og dermed strengere enn det som ny forskning og erfaring med bruk tilsier. Dette skyldes at det stadig skjer en oppdatering på grunnlag av ny medisinsk dokumentasjon. Dette samsvarer ikke nødvendigvis med det som står i pakningsvedleggene. Leverandørene er mer bundet av juridiske forhold og myndighetskrav til dokumentasjon, og det tar derfor lengre tid før endringer kan gjøres i preparatomtalen.

Gravide og ammende søker gjerne informasjon om medisiner på nettet, og det er viktig å være kritisk til det man leser. Du bør bare stole på råd fra helsepersonell når det gjelder informasjon om legemidler du skal bruke. Trygg Mammamedisin er en offentlig tjeneste som gir informasjon om medisiner til gravide og ammende. Der kan du finne informasjon om temaer som gravide og ammende ofte har spørsmål om, og du kan også stille egne spørsmål.

Kilde: RELIS.no (april 2021), Trygg Mammamedisin og leverandørinfo.

Oppdatert: Mai 2021