Antibac Hånddesinfeksjons gel 75%

Antibacteriell, desinfeksjon til hender, 18 ml

Produktnr: 1160084

Flere bilder av Antibac Hånddesinfeksjons gel 75%

29,-
+ frakt fra 29,-
100+ stk. på lager.
Lave priser
Fri frakt over 199,-
Rask leveranse
Antibac Hånddesinfeksjon Gel med duft 75%, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.
Pris pr liter: 1611,-

Antibac Hånddesinfeksjon Gel inneholder 75% alkohol, den flytende væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke. Hånddesinfeksjonen er tilsatt fuktighetsgivende midler som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk.
Den lille 18 ml flasken tar minimalt med plass og er svært praktisk å ha med i lommen, væsken eller i bilen. Flasken kan også medbringes på fly.
Med en ren, universell duft. Tilfredstiller EN1500 kravene.
Max 2 per kunde.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P233 - Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Gnis godt inn i hånden til all hud er dekket i minst 30 sekunder.