Jodix 130 mg tabletter

For å forebygge effekten av radioaktivt jod, 10 tabletter

Produktnr: 1112561 / Varenummer: 12104

Flere bilder av Jodix 130 mg tabletter

249,-
Fri frakt
100+ stk. på lager.
Lave priser
Fri frakt over 199,-
Rask leveranse
Jodix 130 mg er et reseptfritt legemiddel som brukes for å forebygge effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen ved tilfelle av radioaktivt nedfall.

Myndighetene oppfordrer alle under 40 år, samt gravide og ammende, til å ha jodtabletter i beredskap hjemme. Jodtabletter er et beskyttende tiltak for enkelte grupper av befolkningen ved atomulykke.

Jodix inneholder virkestoffet kaliumjodid og skal kun brukes etter anbefaling fra myndighetene.

Jodix er beregnet for voksne og barn over 3 år, og brukes for å forebygge mot effekten av radioaktivt jod på skjoldbruskkjertelen, ved radioaktivt nedfall forårsaket av atomeksplosjon eller atomulykke. Beskytter ikke mot annen stråling.
Les pakningsvedlegget før bruk.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Voksne og barn over 12 år: 1 tablett som en enkelt dose. Barn 3-12 år: 1/2 tablett som en enkelt dose. Jodix skal tas så raskt som mulig ved radioaktivt nedfall. Tabletten kan tygges, knuses eller svelges hel. Tas med rikelig mengde væske. Én dose kan tas under graviditet og amming
Forsiktighetsregler Skal ikke brukes dersom du er allergisk overfor innholdsstoffene eller har betennelse i skjoldbruskkjertelen, forstyrrelser i skjoldbruskkjertelfunksjonen, har dermatitis hermetiformis (Duhrings sykdom) eller vaskulitt i forbindelse med reduserte koplimentnivåer. Rådfør deg med lege dersom du har andre sykdommer eller allergier eller bruker andre legemidler.
Gravide og Ammende Rådfør med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det er ingen kjente skadelige effekter på foster eller spedbarn som følge av én dose.
Informasjon fra produsent Fra Direktoratet for strålevern og atomulykker
Kan tablett/ kapsel deles? Ja
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Virkestoffet er kaliumjodid. 1 tablett inneholder 130 mg kaliumjodid. Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika og magnesiumstearat.
Virksomt stoff Kaliumjodid, 1 tablett inneholder 130 mg Kaliumjodid.