Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Pro Hygiene Gel 100 ml

99,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Care Plus Pro Hygiene Gel er en desinfiserende håndgele som beskytter hendene.

Pris pr liter: 990,-

Care Plus Pro Hygiene Gel gjør at hendene føles rene og forfriskede uten bruk av såpe og vann.

Hånddesinfeksjonen inneholder 71,8% alkohol (ethanol) og Aloe Vera som forhindrer at hendene tørker ut.

Care Plus Pro Hygiene Gel er et supert alternativ når rent vann og såpe ikke er mulig å oppdrive.

Fare:

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 - Holdes vekk fra varme, gnister, åpen flamme, varme overflater. Røyking forbudt.

P370+P378 - I tilfelle brann: Bruk karbondioksid (CO2), alkoholbestandig skum, tørrkjemikalie eller vanntåke for å slukke.

P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P233 - Hold beholderen tett lukket.

P501 - Innhold og beholder leveres til godkjent innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156761
Dosering og bruksområde
Desinfiserende gele, gni godt inn i hendene til all hud er dekket i minst 30 sekunder.
Alcohol Denat, Aqua, Glycerin, Isopropyl Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Thriethanolamine, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Propylene Glycol, Chamomilla Recutita Flower Extract, Citric Acid, Aloe Barbadensis Leaf Juice.