Gå til innholdGå til kassen

Antibac Hånddesinfeksjon 70 % skum 250 ml

144,-
(576,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt
  • Rask leveranse

Antibac Pharma hånddesinfeksjon 70 % skum fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus, i et porøst skum på praktisk pumpeflaske.

Antibac Pharma hånddesinfeksjonsskum inneholder en unik sammensetning av alkoholer som fjerner bakterier og virus. Skummet virker raskt, er behagelig å påføre og gir mindre søl enn tyntflytende varianter. Egnet for eksempel til bruk i bedrifter, skoler, barnehager. Den er tilsatt mykgjørende og fuktighetsgivende midler som etterlater hendene myke, også etter gjentatt bruk. Inneholder ikke parfyme.

Antibac hånddesinfeksjon er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500-kravene. For privat og profesjonell bruk.

Fare: 
H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Emballasjen sorteres som plast, og ubrukt produkt sorteres som farlig avfall.

Produktnummer1169308
Varenummer809530