Grunnet stort ordrevolum vil det ta en dag mer enn normalt før pakker sendes fra lageret vårt (gjelder ikke ordre sendt med Porterbuddy). Vi beklager ulempene dette medfører!
Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Hånddesinfeksjon Spray 100 ml

119,-
(1 190,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac Hånddesinfeksjon 85% spray frostet flaske, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 1190,-

Antibac Hånddesinfeksjon inneholder 85% alkohol, hvorav 80% er ren etanol av farmasøytisk kvalitet. Den flytende væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Dermatologisk testet, uten parfyme. Tilfredstiller EN1500 kravene.

Fare: 
H225 - Meget brannfarlig væske og damp. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet: 
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P233 - Hold beholderen tett lukket. 
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1159063
Varenummer847395
;