På grunn av at mange vil handle hos oss nå, bruker vi litt lenger tid enn vanlig på å sende ut pakker. Dette gjelder ikke reseptordre eller bestillinger som har Porterbuddy som leveringsmåte. Vi beklager ulempene dette kan medføre!
Gå til innholdGå til kassen

Antibac Hånddesinfeksjon 85%, spray 100 ml

119,-
Antibac Hånddesinfeksjon 85%, spray119,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac Hånddesinfeksjon 85% spray frostet flaske, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 1190,-

Antibac Hånddesinfeksjon inneholder 85% alkohol, hvorav 80% er ren etanol av farmasøytisk kvalitet. Den flytende væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Dermatologisk testet, uten parfyme. Tilfredstiller EN1500 kravene.

Max 2 per kunde.

Fare:

H225 - Meget brannfarlig væske og damp.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.

P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1159733
Varenummer813416
Dosering og bruksområde
Påfør rikelig med hånddesinfeksjon og gni godt inn slik at hele hånden er godt dekket og våte i minst 30 sekunder. La hendene lufttørke.
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)