Gå til innholdGå til kassen

Antibac Fresh Card, spray 20 ml

54,-
Varen er for øyeblikket ikke tilgjengelig for salg.
  • Ikke tilgjengelig
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac Fresh Card er en mild og velduftende hånddesinfeksjon som raskt fjerner bakterier, sopp og ulike virus, uten å tørke ut huden.

Antibac Fresh Card inneholder mykgjørende og fuktighetsgivende midler som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk.
Den kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å påføre. Liten og hendig sprayflaske, tar liten plass i vesken, sekken eller innerlommen når du er på farten.
Med duft av Fresh Coral.

Fare:
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1155968
Varenummer949194
Dosering og bruksområde
Spray nok til å dekke hele hånden (circa 3 ml) slik at huden er dekket i minst 30 sekunder.
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)
Denaturert etanol, vann, glyserol.