Vi flytter til nytt lager og bruker for tiden litt lengre tid enn vanlig på å sende ut pakker. Vi beklager ulempene det skaper og jobber så hardt vi kan med å få varer sendt ut!
Gå til innholdGå til kassen

Antibac Antibac Fresh Card, hånddesinfeksjon spray 20 ml

45,-
(2 250,- kr/l)
Beklager, men dette produktet er utsolgtVi sender deg en e-post når produktet er på lager igjen
  • Ikke på lager

Antibac Fresh Card er en mild og velduftende hånddesinfeksjon som raskt fjerner bakterier, sopp og ulike virus, uten å tørke ut huden.

Antibac Fresh Card inneholder mykgjørende og fuktighetsgivende midler som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Den kleber ikke, fordamper raskt og er enkel å påføre. Liten og hendig sprayflaske som tar liten plass i vesken, sekken eller innerlommen når du er på farten. Håndspriten har duft av Fresh Coral.

Fare:
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer1155968
Varenummer949194

ANDRE SER OGSÅ PÅ