Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Hånddesinfeksjon spray, frostet flaske 100 ml

69,-
(690,- kr/l)
Beklager, men dette produktet er utsolgtVi sender deg en e-post når produktet er på lager igjen
  • Ikke på lager

Antibac Hånddesinfeksjon 85 % spray i frostet flaske er et mildt og effektivt håndsprit som raskt og effektivt fjerner bakterier, sopp og ulike virus på hendene, 100 ml.

Antibac Hånddesinfeksjon inneholder 85 % alkohol, hvorav 80 % er ren etanol av farmasøytisk kvalitet. Den flytende væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke. Håndspriten er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Dermatologisk testet, uten parfyme. Tilfredstiller EN1500-kravene.

Fare:
H225 – Meget brannfarlig væske og damp.
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 – Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater – Røyking forbudt.
P305+P351+P338 – Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 – Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 – Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1159733
Varenummer813416

ANDRE SER OGSÅ PÅ