Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85 % Hånddesinfeksjon Spray 100 ml

39,-
(390,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 299 kr
  • Rask leveranse
Laster

Antibac Hånddesinfeksjon 85% spray frostet flaske, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 1190,-

Antibac Hånddesinfeksjon inneholder 85 % alkohol, hvorav 80 % er ren etanol av farmasøytisk kvalitet. Den flytende væsken kommer godt til over alt på huden, er enkel å gni inn og kleber ikke. Håndspriten er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Dermatologisk testet, uten parfyme. Tilfredstiller EN1500 kravene.

Fare: 
H225 - Meget brannfarlig væske og damp. 
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet: 
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P233 - Hold beholderen tett lukket. 
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1159063
Varenummer847395

ANDRE SER OGSÅ PÅ