Gå til innholdGå til kassen

Antibac 85% Hånddesinfeksjon Gel 250 ml

79,-
(221,20 kr/l)
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket.
Produktet er dessverre utsolgt for øyeblikket.
  • Ikke på lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Antibac 85% hånddesinfeksjon gel fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus.

Antibac hånddesinfeksjon 85% gel har endret innhold og har nå en mer behagelig gel konsistens, den er tynnere enn den var tidligere. Antibac hånddesinfeksjon 85% gel er tilsatt glyserol og ekstra mykgjørende midler som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse, også ved gjentatt bruk. Antibac Hånddesinfeksjon er dermatologisk testet og tilfredsstiller EN 1500 kravene. Antibac brukes på mange sykehus og helseinstitusjoner.

Trykkpumpe kan kjøpes separat.

Fare:

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338 Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P501 Innhold/beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som plast.

Produktnummer860506
Varenummer922160