Gå til innholdGå til kassen

Menopause defineres ved en kvinnes siste menstruasjon, og forekommer normalt når kvinner er ca. 45–55 år. Når man nærmer seg menopausen produserer eggstokkene mindre av de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron, og tilslutt er produksjonen så liten at menstruasjonsblødningene stopper opp helt. Et første tegn på at du nærmer deg menopausen kan være at menstruasjonene blir mer uregelmessige i årene før. Overgangsalderen (også kalt klimakteriet) er en udefinert tidsperiode før og etter menopausen hvor hormonforandringer kan føre til plagsomme symptomer som for eksempel hetetokter, nattesvette og søvnvansker.

Selv om de fleste kvinner har sin siste menstruasjon når de er ca. 45–55 år er det også noen som opplever å miste mensen tidligere eller senere enn dette, og symptomene ved overgangsalder kan faktisk oppstå mange år før menstruasjonen opphører. Det kan variere stort fra kvinne til kvinne hvordan man opplever denne tiden hvor kroppen er i stor endring, noen har ingen eller milde symptomer mens andre har sterke symptomer som kan påvirke livskvaliteten.

Typiske symptomer mange kvinner opplever i overgangsalderen

Hetetokter. Du føler deg plutselig varm, svetter og blir rød i ansiktet.

Nattesvette. Forekommer ofte i forbindelse med hetetokter. Fordi nattesvette i enkelte tilfeller også kan skyldes underliggende sykdom anbefaler vi at du kontakter lege hvis du opplever nyoppstått vedvarende nattesvette av ukjent årsak.

Plager i skjeden. Tynnere og tørrere slimhinne i skjeden kan forårsake generelt ubehag og smerter, og gjøre samleie smertefullt. Sarte og tynne slimhinner i skjeden og urinrøret gjør at man blir mer mottagelig for infeksjoner.

Uregelmessig menstruasjon. Dette kan som nevnt være første tegn på at menopausen nærmer seg, vi anbefaler likevel at du kontakter lege ved nyoppståtte blødningsforstyrrelser slik at andre årsaker til slike forstyrrelser kan utelukkes.

Seksuelle problemer. Det kan være snakk om redusert sexlyst, opphisselses- og orgasmeproblemer samt smerter. Noen vanlige forklaringer på hvorfor disse problemene oppstår er endringer i generell helsetilstand, hormonelle endringer, ereksjonsproblemer hos partneren og endrede livs- og parforhold.

Søvnvansker. Problemer med innsovning, nattlig oppvåkning på grunn av hetetokter og tidlig oppvåkning er ikke unormalt.

Psykiske plager. Noen kan oppleve plager som tristhet, depresjon og humørsvingninger.

Bentap. Når østrogennivået i kroppen faller stiger bentapet, og selv om lavt kalkinnhold i knoklene ikke gir noen symptomer øker risikoen for benbrudd og kvinner er mer utsatt for benskjørhet (også kalt osteoporose) enn menn.

Behandling

For mange kvinner er det ikke nødvendig med behandling av symptomene som oppstår i overgangsalderen. Noen kan imidlertid ha så store plager at det kan være nødvendig med hormonbehandling. Hormonbehandling har god effekt på for eksempel hetetokter, søvnvansker, tilbakevendende blærekatarr og tørr skjede. Slik hormonbehandling må du ha resept på, med unntak av enkelte lokale hormonbehandlinger for plager i skjeden. Det finnes også andre reseptfrie legemidler, produkter og kosttilskudd som kan lindre plager.

Kilder: Norsk Helseinformatikk, Helsenorge, Felleskatalogen, Store Norske Leksikon, leverandørinformasjon

Oppdatert: mars 2023