Gå til innholdGå til kassen

Nycoplus Gravid – Nycoplus Mamma

Ved å kjøpe Nycoplus Gravid og Mamma, er du med og støtter Redd Barnas helseprogram «Lokale krefter redder liv» for gravide og nyfødte i Nicaragua. Takk for at du er med og redder liv!

Norske mødre bidrar til Redd Barnas helse– og ernæringsarbeid for barn og gravide. Sammen redder vi barn ved å sikre tilgang på nødvendig helsehjelp i landsbyene i Nicaragua

Samarbeidet med Nycoplus og Redd Barna

30 prosent av Nicaraguas fattige befolkning bor i lokalsamfunn med minst to timers reisetid til nærmeste helsestasjon, viser en rapport utarbeidet av Redd Barna.

Som en konsekvens dør barn hvert år på grunn av fødselskomplikasjoner og sykdommer som enkelt lar seg behandle – som lungebetennelse, diaré og malaria. Barnedødeligheten blant barn under fem år er dobbelt så høy her som det nasjonale gjennomsnittet. Flere barn kunne overlevd om de hadde hatt tilgang til enkle helsetjenester.

Redd Barna samarbeider med lokale helsemyndigheter for å lære opp lokale frivillige, såkalte «Brigadistas». Dette har fungert som et enkelt og svært effektivt hjelpetiltak.

Bedre start

Fem kroner fra hver pakke som selges av Nycoplus Gravid og Nycoplus Mamma går til Redd Barnas arbeid, så ved å kjøpe disse produktene, som utelukkende selges på apotek, er du ikke bare med på å gi ditt eget barn en god start, men også barn i Nicaragua, som ofte har et svært vanskelig utgangspunkt

Hva går samarbeidet ut på?

Redd Barna samarbeider med de lokale helsemyndighetene om å lære opp lokale frivillige, såkalte «Brigadistas», et enkelt og svært effektivt hjelpetiltak. De frivillige utgjør helt avgjørende arbeidskraft når forholdene skal bedres for gravide og nyfødte.

  • Brigadistaene passer på at gravide blir fulgt opp, og at de som har alvorlige symptomer, som svangerskapsforgiftning, blir tilknyttet en helseklinikk eller et sykehus. Tilgangen til enkel helsehjelp og støtte gjør at flere barn overlever og vokser opp med god helse!
  • Brigadistaene får opplæring i å diagnostisere og behandle barn med potensielt farlige infeksjoner, særlig lungebetennelse og diare, som er de viktigste årsakene til dødsfall blant barn i Nicaragua.
  • Brigadistaene lærer også opp kvinner i ernæring og helsestell. De gir foreldrene tips om hva som er et næringsrikt kosthold, basert på lokale råvarer, for å unngå feilernæring av barna.

Hvert år får rundt 8000 barn i avsidesliggende områder hjelp gjennom dette helseprogrammet, og spedbarnsdødeligheten er kraftig redusert i områdene der Redd Barnas helsearbeidere jobber.

Kilder: Nycoplus

Oppdatert: September 2020