Gå til innholdGå til kassen

Du har kanskje kommet til apoteket for å hente ut en medisin hvor apotekpersonalet har spurt deg om du vil bytte til et annet likeverdig legemiddel? Hva betyr egentlig det?

Alle legemidler har minst ett aktivt virkestoff. Det er virkestoffet som gir effekt av et legemiddel. Byttbare legemidler har alltid samme virkestoff, men kan komme fra ulike produsenter. Alle apotek i Norge er pålagt av myndighetene å tilby deg reseptpliktige legemidler fra den billigste produsenten hvis det finnes flere likeverdige alternativer. Generisk bytte er en ordning for å spare penger på legemidler i Norge. På denne måten sparer vi samfunnet for flere milliarder kroner årlig. Dette er penger som kan brukes til andre viktige formål. 

Her er 5 grunner til å si JA:

  1.  Det er trygt å bytte

  Apoteket kan bare bytte legemidler når Direktoratet for medisinske produkter (DMP) garanterer at medisinene har samme medisinske virkning og er like gode. Alle legemidler som selges på apotek i Norge, tilfredsstiller de samme kravene til kvalitet.  

  2.  Behandlingen er den samme

  Når legen skriver ut en resept på et medikament, er det virkningen legen er opptatt av. Samme legemiddel kan produseres av flere firmaer, og legemidlene får da ulike merkenavn. Legemidlene kan også ha ulik form og farge, men virkestoffet er alltid det samme. Du får den behandlingen legen har bestemt. 

  3.  Konkurranse er bra

  Et legemiddelfirma som har utviklet et nytt medikament (original), har enerett til å produsere og selge medikamentet i minst 10 år. Da er ofte prisen høy, slik at firmaet kan få dekket sine utgifter til forskning og utvikling. Etter noen år mister de eneretten. Da kan andre produsenter lage egne merker (derfor andre navn/generika) med samme virkestoff, noe som bidrar til å presse prisene ned. Dersom en produsent er alene om prisen, kan den forbli høy. 

  4.  Du sparer penger

  Norge bruker hvert år store summer på legemidler gjennom ordninger som blå resept og frikort. Som pasient betaler du og staten en egenandel. Velger du det rimeligste alternativet når du får tilbud om å bytte, sparer både du og staten penger. 

  5.  Det er til felles beste

  Det er myndighetene som har bestemt at apotekene skal tilby kundene de rimeligste medikamentene når det er flere å velge mellom. Hvis alle takker ja, sparer fellesskapet mer enn to milliarder kroner hvert år. Det er penger som kan brukes til at flere pasienter får den behandlingen de trenger. 

  Er det riktig at noen pasienter kan oppleve ulik virkning av likeverdige legemidler?

  Likeverdige legemidler har samme virkning. Den eneste forskjellen kan være ulike hjelpestoffer, men disse påvirker ikke hvordan legemidlet virker i kroppen. Det er også sjelden at man reagerer på de ulike hjelpestoffene. Og det er i så fall like sannsynlig at man skulle reagere på et hjelpestoff i originallegemidlet som i kopien. 

  Viktig å huske på ved medisinbytte: Ikke bruk ny og gammel medisin samtidig!

  Det er svært viktig at du bruker medisinene dine riktig ut fra det legen din har sagt at du skal gjøre. Ta gjerne kontakt med oss på Farmasiet om du er usikker, eller om du er i tvil om bruken eller selve legemidlet. 

  Les pakningsvedlegget før bruk.

  Reservasjon mot medisinbytte

  Vil du likevel ha det merket som står på resepten, får du det, men da må du være forberedt på å betale mer. Er legemidler på blå resept, må du selv betale mellomlegget mellom det originale og det generiske legemidlet. Legen kan reservere mot bytte dersom det er medisinske grunner til det, for eksempel dersom du har reagert allergisk på medisinen tidligere. Hvis legen ikke har reservert mot bytte, mener han/hun at det er greit for deg å bytte. 

  Har legen reservert seg mot bytte, betaler du ikke mellomlegget mellom original og det byttbare legemidlet. Reservasjon av lege må komme frem på resepten! 

  Kilder: Direktoratet for medisinske produkter (DMP)

  Oppdatert: januar 2024