Paracet Stikkpiller 1 g

Smertestillende og febernedsettende stikkpiller, fra 12 år, 10 stk

Produktnr: 860322 / Varenummer: 180794

Flere bilder av Paracet Stikkpiller 1 g

Dette produktet kan ikke bestilles på nett for øyeblikket.

54,-
Varen er for tiden ikke tilgjengelig for salg.
Paracet Stikkpiller 1 g er et reseptfritt legemiddel som har en smertestillende og febernedsettende effekt.

Paracet inneholder virkestoffet paracetamol, og skal brukes til kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Paracet virker i tillegg febernedsettende. Paracet stikkpiller finnes i fem ulike styrker, tilpasset alder og vekt. Stikkpiller er et godt alternativ for barn, samt for voksne som har svelgeproblemer, eller ved kvalme og oppkast. Virkningen kommer noe senere enn for tabletter. Stikkpillen innføres i entarmen. Paracetamol, som er virkestoffet i Paracet, er anbefalt av Statens legemiddelverk som førstevalg ved behandling av smerter, da det kan brukes av alle aldersgrupper, av gravide og i kombinasjon med andre legemidler. Paracet Stikkpiller 1 g er beregnet til voksne og barn fra 12 år.
Les pakningsvedlegget nøye før bruk. Paracet stikkpiller er laktosefri og glutenfri.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde 1 g stikkpille : Over 40 kg (12 år): 1 stikkpille à 1 g 3 ganger i døgnet. Innføres i endetarmen
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Paracet. Bruk ikke Paracet ved leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom: - du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer. - du har svekket ernæringstilstand p.g.a. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning. - ved febertilstander hos barn, behandlingen bør være kortvarig. -ved feber og smerter av ukjent årsak. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes. Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Gravide og Ammende Kan brukes når du er gravid eller ammer hvis du følger doseringen på pakken.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon •Virkestoff er: Paracetamol 1 gram •Andre innholdsstoffer er: Hardfett.
Virksomt stoff Paracetamol