Kohle-Compretten tabletter 250mg

Produktnr: 860214

Flere bilder av

Kohle-Compretten tabletter er et reseptfritt legemiddel som brukes ved forgiftninger.

Kulltabletter virker mot forgiftninger forårsaket av mat, tungmetaller og legemidler. Kulltablettene benyttes ved forgiftninger (f.eks av legemidler) som skyldes inntak gjennom munnen. Legemidlet virker også ved diare på grunn av omgangssyke eller matforgiftninger.
Sammensetning
Bilde av tablett Se bilde av tablett
Innholdsdeklarasjon Virkestoff er aktivt kull 250 mg. Andre innholdsstoffer er maisstivelse, bentonitt.
Virksomt stoff Medisinsk kull
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde 5- 20 tabletter en til flere ganger daglig
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruke Kohle-Compretten. Kulltablettene skal ikke brukes dersom: -du har diare med høy feber. -forgiftninger er forårsaket av insektsmidler og plantevernmidler. Rådfør deg med legen eller med oss på apoteket ved bruke av Kohle-Compretten. Kull skal ikke brukes over en lengre tidsperiode fordi det kan binde viktige næringsstoffer, vitaminer, legemidler.
Kan tablett/ kapsel deles? Delbar i 2
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg