Clarityn tabletter 10mg

Produktnr: 860168

Flere bilder av

Clarityn tabletter er et reseptfritt legemiddel mot allergi.

Clarityn inneholder antihistaminet loratadin. Brukes til kortvarig behandling av allergiske nese- og øyeplager, slik som nysing, rennende eller kløende nese og brennende eller kløende øyne. Til voksne og barn over 12 år.
Sammensetning
Bilde av tablett Se bilde av tablett
Innholdsdeklarasjon Virkestoff er loratadin. Hver tablett inneholder 10 mg loratadin. Andre innholdsstoffer er laktosemonohydrat, maisstivelse og magnesiumstearat.
Virksomt stoff Loratadin
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Voksne og barn over 12 år: 1 tablett daglig sammen med et glass vann. Kan tas med eller uten mat
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Clarityn. Rådfør deg med lege eller med oss på apoteket dersom du har leversykdom før du bruker Clarityn.
Gravide og Ammende Bruk ikke Clarityn dersom du er gravid eller ammer.
Kategori Legemiddel
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg