Ibux gel 5 %

Produktnr: 860083

Flere bilder av

Ibux gel er et reseptfritt legemiddel som har en smertestillende og betennelsesdempende effekt.

Ibux gel inneholder virkestoffet ibuprofen. Ibux gel er en smertelindrende og betennelsesdempende gel som brukes til lokal behandling av milde til moderate smerter ved forstuing og forstrekning. Ibux gel har dobbel virkning ved at den både lindrer smerten og reduserer betennelsen, selve årsaken til smerten. Gelen smøres direkte på det smertefulle området, og det aktive virkestoffet trenger ned i huden der smerten oppleves. Kremen masseres godt inn i huden på det smertefulle området.
Til voksne og barn over 12 år
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Dosering : - Voksne og barn over 12 år: Gelen smøres på det smertefulle eller betente området inntil 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dekkes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (tilsv. ca. 30 cm gelstrek).
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Ibux gel. Brukes ikke :- dersom du er overfølsom for acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende legemidler. -På områder der huden er skadet, for eksempel ved eksem, akne eller åpne sår. -Hvis du er mer enn 6 måneder gravid. Brukes ved forsiktighet dersom du har nedsatt nyrefunksjon eller du har astma, rådfør deg da med lege før bruk. Dersom du får utslett skal behandlingen avsluttes. Unngå å få gelen på slimhinner eller i øynene.
Gravide og Ammende Bør ikke brukes under graviditet. Kan brukes ved amming.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Virkestoff i 1g gel: Ibuprofen 50 mg Andre innholdsstoffer er: Hydroksyetylcellulose, benzylalkohol, isopropanol, natriumhydroksid og renset vann.
Virksomt stoff Ibuprofen