Livostin nesespray 50mcg/dose

Nesespray ved allergi, 150 doser. Pakning som selges på resept. Se varenr 108570

Produktnr: 859917 / Varenummer: 386020

Flere bilder av Livostin nesespray 50mcg/dose

Dette er et reseptbelagt produkt. Har du resept og ønsker å kjøpe produktet kan du gå til reseptlisten.

30+ stk. på lager.
Livostin nesespray er et reseptfritt legemiddel som er beregnet til korttidsbehandling av neseplager ved allergi. Symptomene kan være nysing, tett nese, kløe og/eller rennende nese. Den antiallergiske effekten inntrer vanligvis raskt og vedvarer i flere timer. Livostin nesepray brukes likt av voksne og barn
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Livostin doseres likt til barn og voksne. Den anbefalte dosen er 2 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig. Ryst flasken godt før bruk. Behandlingen skal fortsette så lenge som du har behov for symptomlindring.
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Livostin. Forsiktighet bør utvises hvis du har nyresykdom. Rådfør deg med legen din før bruk.
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Virkestoff er levokabastinhydroklorid. 1 dose nesespray tilsvarer 50 mikrogram levokabastin. Andre innholdsstoffer er propylenglykol, dinatriumhydrogenfosfat, natriumdihydrogenfosfat, hypromellose, polysorbat 80, natriumedetat, konserveringsmidlet benzalkonklorid og sterilt vann. pH 6-8
Virksomt stoff Levokabastin