Fanalgin tabletter

Produktnr: 859914

Flere bilder av

Fanalgin tabletter 500 mg/50 mg er et reseptfritt legemiddel som virker smertestillende

Fanalgin inneholder virkestoffene fenazon og koffein, og skal brukes ved lette og moderate smerter, f.eks. ved hodepine, tannpine og menstruasjonssmerter. Fanalgin er laktosefri og glutenfri. Fanalgin er halalgodkjent.
Sammensetning
Bilde av tablett Se bilde av tablett
Innholdsdeklarasjon Virkestoffer er: Fenazon 500 mg, koffein 50 mg. Andre innholdsstoffer er: Maisstivelse, crospovidon, sorbitol, polyvidon, mikrokrystallinsk cellulose, silikondioksid, stearinsyre
Virksomt stoff Fenazon, kombinasjoner ekskl. psykoleptika
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Dosering: Voksne: 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Fanalgin. Fanalgin skal ikke brukes ved sår i mage-tarmkanal. Rådfør deg med lege eller oss på apoteket dersom: tidligere magesår, -nedsatt lever og nyrefunksjon,-ved langtidsbruk over 3 mnd av Fanalgin med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Rådfør deg evt med lege eller oss på apoteket.
Gravide og Ammende Bør ikke brukes av gravide eller ved amming
Kan tablett/ kapsel deles? Ja
Kan tablett/kapsel knuses? Ja
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg