Paracet Smeltetabletter 250 mg

Smertestillende og febernedsettende smeltetabletter, 1 1/2-12 år, 12 stk

Produktnr: 859751 / Varenummer: 13976

Flere bilder av Paracet Smeltetabletter 250 mg

Dette produktet kan ikke bestilles på nett for øyeblikket.

44,-
Varen er for tiden ikke tilgjengelig for salg.
Paracet Smeltetabletter 250 mg er et reseptfritt legemiddel som har en smertestillende og febernedsettende effekt.

Paracet Smeltetabletter er effektiv lindring mot smerter og feber, og kan tas av barn fra 1 ½ års alderen. Paracet inneholder virkestoffet paracetamol, og skal brukes til kortvarige lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter. Paracet virker i tillegg febernedsettende. Smeltetablettene løses opp i munnen, har en god banansmak og kan tas uten vann.
Smeltetabletter er best egnet til barn 12-25 kg ( 1½-7 år). Les pakningsvedlegget nøye før bruk.
Paracet Smeltetablett er laktosefri og glutenfri.
Sammensetning
Bilde av tablett Se bilde av tablett
Innholdsdeklarasjon •Virkestoff er: Paracetamol 250 mg. •Andre innholdsstoffer er: Mannitol, krysspovidon, aspartam, banansmak, magnesiumstearat, polymetakrylater, kolloidal vannfri silika.
Virksomt stoff Paracetamol
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Dosering: - 12-20 kg (1 ½-5 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet - 20-25 kg (5-7 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 4 ganger i døgnet - 25-40 kg (7-12 år): 2 smeltetabletter à 250 mg inntil 3 ganger i døgnet
Forsiktighet ved bilkjøring? Nei
Forsiktighetsregler Les pakningsvedlegget nøye før du bruker Paracet. Bruk ikke Paracet ved- leverbetennelse (hepatitt), - ikke tåler aspartam( lider av føllingssykdom). Rådfør deg med legen eller oss på apoteket dersom : : -du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer. -du har svekket ernæringstilstand p.g.a. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring. Høyeste anbefalte dosering av Paracet skal da ikke brukes over lengre tid, fordi det medfører økt risiko for leverpåvirkning. -ved febertilstander hos barn, behandlingen bør være kortvarig. -ved feber og smerter av ukjent årsak. Ved langtidsbruk (> 3 mnd) av Paracet med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres og bør ikke behandles med økning av dosen. Ved mistanke om hodepine fremkalt av Paracet bør lege kontaktes. Langtidsbruk kan forårsake utvikling av nyreskade.
Gravide og Ammende Kan brukes når du er gravi eller ammer hvis dosering på esken følges.
Kan tablett/kapsel knuses? Nei
Oppbevaringsbetingelser Rom (15-25 grader)
Pakningsvedlegg Les pakningsvedlegg
Smak Banan