La Roche-Posay Hånddesinfiserende Gel

Antibacteriell desinfeksjon til hender, 100 ml

Produktnr: 1159583 / Varenummer: 940473

Flere bilder av La Roche-Posay Hånddesinfiserende Gel

49,-
+ frakt fra 29,-
Ikke på lager. 100+ stk. antas inn 13.aug.2020
Lave priser
Fri frakt over 199,-
Rask leveranse
La Roche-Posay Hånddesinfiserende Gel er en antibacteriell hånddesinfeksjon med 70% etanol.
Pris pr liter: 490,-

La Roche-Posay Hånddesinfiserende Gel virker raskt og effektivt på bakterier, sopp og ulike virus. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Virker ikke uttørrende på hendene. Skal ikke skyldes av med vann.
Inneholder etanol. Uten parfyme.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Bruk og dosering
Dosering og bruksområde Fordel en liten mengde gel på størrelsen med en hasselnøtt på hendene, gni til de er tørre. Skal ikke skyldes av med vann.
Forsiktighetsregler Oppbevares utilgjengelig for barn.
Sammensetning
Innholdsdeklarasjon Alcohol Denat., Aqua/Water, Glycerin, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, (Code F.I.L: C257987/1)