Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Anti-Insect Sensitive, spray 60 ml

179,-
(2 983,33 kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Care Plus Anti-Insect Sensitive spray, er et myggmiddel med dokumentert beskyttelse i opptil 4 timer mot mygg og 8 timer mot flått.

Care Plus Anti-Insect Sensitive spray inneholder 12,5% Piperidine og har en behagelig lukt (lukter ikke typisk myggmiddel). Myggmiddelet er velegnet for deg med sensitiv hud og anbefales for barn fra 2 år og oppover, er ikke klebrig på huden. Care Plus Anti-Insect Sensitive fungerer like godt mot myggarter som er bærende av sykdommer som malaria, zika, dengue- og gulfeber, chikungunya og vestnilfeber som mot norske myggarter. Myggmiddelet er også effektivt mot fluer og sandlopper. Uten DEET.

Fare:
H226 - Brannfarlig væske og damp.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P370+P378 - I tilfelle brann: Bruk karbondioksid (CO2), alkoholbestandig skum, tørrkjemikalie eller vanntåke for å slukke.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156753