Gå til innholdGå til kassen

NAF Hånddesinfeksjon NAF 85% 50 ml

Før: 69,-
50% rabatt (T.O.M. 31.08)
35,-
(690,- kr/l)
NAF Hånddesinfeksjon NAF 85%35,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Hånddesinfeksjon NAF 85% med glyserol fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 1380,-

Hånddesinfeksjon NAF virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Inneholder etanol. Uten Parfyme.

Maks 2 per kunde.

Hånddesinfeksjon NAF kommer nå med ny og forbedret kork med helleinnsats og barnesikring, dette gir bedre kontroll på mengde hånddesinfekjson fordelt i håndflaten.

Fare:
H225 – Meget brannfarlig væske og damp.
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 – Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 – Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 – Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Produktnummer1158466
Varenummer833171
Dosering og bruksområde
Til desinfeksjon av hender. 3 ml væske gnis i hendene i 30 sekunder. Påføres tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Forsiktighetsregler
Kan brukes av alle
Oppbevaringsbetingelser
Rom (15-25 grader)
Farlig gods
Brannfarlig
Denaturert etanol, vann, glyserol.
;