Grunnet stort ordrevolum vil det ta en dag mer enn normalt før pakker sendes fra lageret vårt (gjelder ikke ordre sendt med Porterbuddy). Vi beklager ulempene dette medfører!
Gå til innholdGå til kassen

Farmasiet Hånddesinfeksjon, Antibacteriell 60 ml

Før: 39,-
50% rabatt (T.O.M. 26.09)
20,-
(325,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Farmasiet Hånddesinfeksjon 75%, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 650,-

Farmasiet Hånddesinfeksjon er en tyntflytende gel sammensatt av 3 ulike alkoholer, virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Uten parfyme.

Farmasiets Hånddesinfeksjon leveres assortert med to forskjellige korker.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156927
;