På grunn av at mange vil handle hos oss nå, bruker vi litt lengre tid enn vanlig på å sende ut pakker. Dette gjelder ikke reseptordre eller bestillinger som har Porterbuddy som leveringsmåte. Vi beklager ulempene dette kan medføre!
Gå til innholdGå til kassen

Farmasiet Hånddesinfeksjon, Antibacteriell 300 ml

Før: 89,-
50% rabatt (T.O.M. 30.03)
45,-
(148,33 kr/l)
Farmasiet Hånddesinfeksjon, Antibacteriell45,-
  • På lager
  • Fri frakt på bestillinger over 199,- NOK
  • Rask leveranse

Farmasiet Hånddesinfeksjon 75%, fjerner raskt og effektivt bakterier, sopp og ulike virus på hendene.

Pris pr liter: 300,-

Farmasiet Hånddesinfeksjon er en tyntflytende gel sammensatt av 3 ulike alkoholer, virker raskt og kleber ikke etter fordamping. Hånddesinfeksjonen er tilsatt glyserol som gjør at huden beholder sin naturlige fuktighetsbalanse. Uten parfyme.

Fare:
H225 - Meget brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhet:
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater - Røyking forbudt.
P305+P351+P338 - Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingsted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156915
Dosering og bruksområde
3 ml væske gnis i hendene i 30 sekunder. Påføres tørre hender, skal ikke vaskes bort.
Forsiktighetsregler
Kan brukes av alle.
Aktive stoffer: Etanol 646,66 g/l og Propan-2-ol 30,17 g/l. Øvrig innhold: 2-metyl-2-propanol, Glyserol, Carbomer, Trietanolamin og vann.