Gå til innholdGå til kassen

Selskapet omfattes av Åpenhetslovens bestemmelser, og arbeidet med aktsomhetsvurderinger er igangsatt, men ikke ferdigstilt.

I Farmasiets strategiske plattform har bærekraft en tydelig plass, som handler om at vi heier på fremtiden. Derfor må vi ta ansvar og sikre at valgene vi tar bidrar til noe som er bærekraftig både for folk, planeten, og for Farmasiet i det lange løp. Farmasiets bærekraftsarbeid skal bidra til et utvalg av FNs bærekraftsmål, og sørge for at både kjernevirksomheten kan bidra med konkrete tiltak for positiv påvirkning – men også hvordan vi kan jobbe sammen med partnere, leverandører og kunder for å gjennomføre tiltak som kan bidra til en bedre fremtid. 

Gjennom Farmasiets code of conduct setter selskapet krav til alle leverandører de samarbeider med, og forventer anstendige arbeids- og miljøstandarder i alle forsyningskjeder. Retningslinjene omfatter menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon. Leverandørene til Farmasiet må overholde alle gjeldende nasjonale lover, industri minstestandarder og gjeldende International Labour konvensjoner og FN-konvensjoner.

Selskapet vil forholde seg til lovens regulering der det ligger en forpliktelse knyttet til redegjørelser den 30. juni annethvert år.

Selskapet produserer kun et varemerke selv, og har gjennom code of conduct også satt tydelige krav til underleverandøren av produktene. Øvrige varer og tjenester produseres og leveres av andre.