Gå til innholdGå til kassen

Hoggormen finnes over det meste av Sør-Norge, men er også sett lenger nord, og er den eneste giftige slangen i Norge. For friske voksne vil likevel et hoggormbitt vanligvis være ufarlig, men det er viktig at du alltid tar kontakt med lege eller Giftinformasjonen så fort som mulig etter at du har blitt bitt.

Hoggormen kjennetegnes ved et svart sikksakkbånd langs ryggen, men fordi de enten er grå eller brune og fargen kan være ganske mørk, kan sikksakkbåndet noen ganger være umulig å se. De blir sjelden lenger enn 65 cm, og har en kraftig og noe stiv kropp. Fordi hoggormen varmes opp av luften omkring, kan man ofte finne de på steiner som er eksponert for sol der de forsøker å få opp kroppsvarmen. Som regel vil hoggormen forsøke å unngå mennesker, men den kan bite hvis den føler seg truet. Hoggormen er mest aktiv om dagen, og føder unger i perioden juli-september. Hoggormen kan være synlig helt fra sola begynner å varme om våren, til godt ut på høsten når det begynner å bli kjøligere. Om vinteren ligger den i dvale.

Nærbilde av hoggorm i naturen

Foto: iStock.com/8660jan

Hva skjer i kroppen dersom jeg blir bitt av hoggorm?

Faktisk er ca. 30 % av alle hoggormbitt såkalte tørrbitt, det vil si bitt der det ikke sprøytes inn gift, og disse er helt ufarlige. Bittmerkene sees oftest som to små prikker med 3-9 millimeters avstand.

Lette symptomer på giftige bitt kan være smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner som hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjertebank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet. Symptomene kommer relativt raskt - innen en til to timer.

Hva gjør jeg hvis jeg har blitt bitt av hoggorm?

Hold deg rolig! Hvis du holder deg rolig kan det dempe reaksjonen litt. Du bør helst ikke gå selv, og alle barn bør bæres hvis det er mulig.

Førstehjelpsråd ved hoggormbitt:

  • La bittstedet være i fred (ikke klem, skjær eller sug i bittet).
  • Hold bittstedet høyt, og mest mulig i ro.
  • Personen bør bæres hvis mulig.

Alle som blir bitt av hoggorm må kontakte legevakt (tlf: 116 117) eller Giftinformasjonen (tlf: 22 59 13 00). Ved alvorlige symptomer bør man ringe nødnummeret 113. 

Hvem må på sykehus etter bitt?

  • Alle med symptomer, også de med milde symptomer.
  • Barn under 12 år, eldre og gravide.
  • De som har blitt bitt andre steder enn i armer og ben, som for eksempel i rumpa, skrittet, hoderegionen, bryst, mage eller rygg.
  • Personer med redusert allmenntilstand.
  • Personer som bruker ACE-hemmere (en type blodtrykksmedisin).

Hva gjør jeg dersom hunden min blir bitt av hoggorm?

Kontakt veterinær. Små hunder bør bæres, store hunder bør gå rolig. Hunden bør få motgift så fort som mulig, og aller helst innen 24 timer. Symptomene kan komme fort, alt fra etter noen minutter til et par timer. Tidligere var det vanlig å gi hunder som ble bitt av hoggorm kortison i form av tabletter eller en sprøyte, men i dag er det vanlig med behandling i form av motgift, eller antiserum.  

Kilde: Folkehelseinstituttet, Norsk Helseinformatikk, Dyreklinikk.no

Oppdatert: august 2023