Gå til innholdGå til kassen

Selvtesten kan gi deg en trygghet hvis du er usikker på om du er smittet, før deltagelse på sosiale sammenkomster, etterlengtede gjenforeninger eller andre arrangementer. Hurtigtesten gir deg svar etter 15 minutter uten tilsyn av helsepersonell. Dette kan bidra til å redusere risikoen for smittespredning innad i familier, på skoler og i lokalsamfunnet.

Det kan se ut til at vi går mot en hverdag hvor vi må lære oss å leve med Covid-19 viruset. På Folkehelseinstituttet sine sider står følgende:

Gjennomgått infeksjon eller vaksine gir verken garanti mot Covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder og teste seg dersom man får symptomer som kan passe med Covid-19.

Viktig: Testen kan ikke brukes som offentlig dokumentasjon som gir deg «grønt koronasertifikat». Det er fordi myndighetene ikke sikkert kan vite hvem som har tatt testen, og at de er noe mindre følsomme enn PCR testene. Private tester er ikke godkjent som offisiell dokumentasjon. For reisedokumentasjon trenger du fortsatt testresultat fra offentlig eller privat helsevesen.

Selvtestene vi har påviser ett antigen fra koronaviruset og er ett hjelpemiddel for å kunne avklare symptomer og komme raskt i gang med  eventuell smittesporing, karantene og isolasjon. Ved positiv test skal du alltid kontakte lege eller lokalt smitteteam for videre veiledning. Husk at uansett hvor svak den fargede linjen i testområdet er skal testresultatet tolkes som positivt.  

Selvtestene er godkjent for privat bruk. De er utviklet for rask, kvalitativ bestemmelse av SARS-CoV-2 virus-antigen i prøver med testpinne tatt i nesebor på personer med mistenkt Covid-19-infeksjon. Prøven kan tas i løpet av de første syv dagene etter symptomdebut, inkubasjonstiden for viruset er i gjennomsnitt på 3-7 dager.

Testpakken inkluderer alle komponentene som trengs for å utføre og lese av testen. Brukeren tar enkelt en test i nesen, og testen leses av etter 15 minutter uten bistand fra helsepersonell. Ved positivt svar skal du ta kontakt med fastlegen/koronatelefonen i din kommune for bekreftelse av positiv prøve og videre oppfølging. Barn under 12-14 år må få hjelp av en voksen for å utføre testen. Selvtesten skal ikke ikke brukes som eneste grunnlag for diagnose eller utelukkelse av en Covid 19-infeksjon!

Testen er CE-godkjent og har norsk tekst og bruksanvisning. Det er viktig å merke seg at testen ikke er like sikker som PCR-testen som tas av det norske helsevesenet. Ifølge produsentene gir testene en nøyaktighet over 98 %.

Tolking av resultater

Det er tre mulige typer resultater.

1. POSITIV:

Hvis testenheten viser et positivt resultat i resultatvinduet (det vil si to fargede linjer – én i kontrollområdet C og én i testområdet
T), har du en aktuell COVID-19-infeksjon. Unngå fysisk kontakt med andre mennesker. Kontakt lege eller lokale helsemyndigheter, og kontroller at du følger lokale retningslinjer for selvisolasjon. Det kan være nødvendig å teste på nytt med andre testmetoder som en PCR-test.

OBS! Uansett hvor svak den fargede linjen i testområdet (T) er skal testresultatet tolkes som positivt.

2. NEGATIV:

Hvis testenheten ser ut som vinduet med negativt resultat ovenfor, kunne det ikke påvises noen COVID-19-infeksjon. I et antatt tilfelle gjentar du testen etter 1–2 dager siden viruset ikke kan påvises nøyaktig i alle faser av en infeksjon. Tross negativt testresultat må du fortsatt følge alle gjeldende regler for kontakt med andre og vernetiltak som munnbind, hygiene og holde avstand.

Jeg er ikke sikker på om det er en veldig svak linje ved siden av “T”.

Selv en svak linje ved “T” indikerer et positivt resultat. Hvis du er i tvil ta kontakt med helsetjenesten.

3. UGYLDIG:

Hvis testresultatet ser annerledes ut, dvs. at ingen linje eller bare én linje vises ved "T", er resultatet ugyldig. Dette kan være et resultat av testutførelsen, og testen må gjentas ved å ta en ny prøve med en ny vattpensel. Bruk også et nytt rør, med ny bufferløsning og en ny testkassett. Hvis ugyldige testresultater vedvarer, må lege eller et COVID-testsenter kontaktes.

Oppbevaring

Selvtestene skal oppbevares mellom 2 og 30 grader og ikke utsettes for direkte sollys. Testen skal ha romtemperatur når den brukes.

Avfallshåndtering

Testen og dens tilhørende komponenter kastes i vanlig restavfall.

Kilde: Leverandørinfo

Oppdatert: desember 2021