Gå til innholdGå til kassen

Selvtesten kan gi deg en trygghet før deltagelse på sosiale sammenkomster, etterlengtede gjenforeninger eller andre arrangementer, hvis du er usikker på om du er smittet med corona. Hurtigtesten gir deg svar etter kun få minutter. Dette kan bidra til å redusere risikoen for smittespredning innad i familier, på skoler og i lokalsamfunnet.

Det kan se ut til at vi går mot en hverdag hvor vi må lære oss å leve med Covid-19 viruset. På Folkehelseinstituttet sine sider står følgende:

Gjennomgått infeksjon eller vaksine gir verken garanti mot Covid-19 eller mot å kunne spre smitte videre. Derfor må også vaksinerte følge de smittevernrådene som til enhver tid gjelder.

Viktig: Testen kan ikke brukes som offentlig dokumentasjon som gir deg «grønt koronasertifikat». Det er fordi myndighetene ikke sikkert kan vite hvem som har tatt testen, og at de er noe mindre følsomme enn PCR testene. Private tester er ikke godkjent som offisiell dokumentasjon.

Selvtestene vi har påviser et antigen fra koronaviruset og er et hjelpemiddel for å kunne avklare symptomer. Husk at uansett hvor svak den fargede linjen i testområdet er skal testresultatet tolkes som positivt.

Selvtestene er godkjent for privat bruk. De er utviklet for rask, kvalitativ bestemmelse av SARS-CoV-2 virus-antigen i prøver med testpinne tatt i nesebor på personer med mistenkt Covid-19-infeksjon.

Testpakken inkluderer alle komponentene som trengs for å utføre og lese av testen. Brukeren tar enkelt en test i nesen, og testen leses av etter få minutter uten bistand fra helsepersonell. Barn må få hjelp av en voksen for å utføre testen.

Testene er CE-godkjent og har norsk tekst og bruksanvisning. Det er viktig å merke seg at testen ikke er like sikker som PCR-testen som tas av det norske helsevesenet. De ulike testene på markedet kan ha små variasjoner i utførelsen, så les bruksanvisningen til testen du skal bruke nøye før bruk.

Tolkning av resultater

Det er tre mulige typer resultater.

1. POSITIV:

Hvis testenheten viser et positivt resultat i resultatvinduet (det vil si to fargede linjer – én i kontrollområdet C og én i testområdet T), har du en COVID-19-infeksjon.

OBS! Uansett hvor svak den fargede linjen i testområdet (T) er skal testresultatet tolkes som positivt.

2. NEGATIV:

Hvis testen ikke viser en farget linje i testområdet T, kunne det ikke påvises noen COVID-19-infeksjon.

Jeg er ikke sikker på om det er en veldig svak linje ved siden av “T”.

Selv en svak linje ved “T” indikerer et positivt resultat.

3. UGYLDIG:

Hvis testen ikke viser noen linjer eller bare én linje vises ved "T", er resultatet ugyldig. Dette kan være et resultat av feil utførelse, og testen må gjentas ved å ta en ny prøve.

Oppbevaring

Selvtestene skal oppbevares mellom 2 og 30 grader og ikke utsettes for direkte sollys. Testen skal ha romtemperatur når den brukes.

Avfallshåndtering

Testen og dens tilhørende komponenter kastes i vanlig restavfall.

Kilde: Leverandørinformasjon

Oppdatert: september 2023