Gå til innholdGå til kassen

Er det trygt å kombinere legemidler med noen glass vin eller øl?

Legemidler og alkohol kan påvirke hverandre når de tas sammen og gi flere uønskede virkninger, såkalte interaksjoner. Interaksjonene går begge veier: Alkohol kan gi endret legemiddeleffekt, og legemidler kan gi endret effekt av alkohol.

Når du har drukket alkohol, og alkohol er til stede i kroppen sammen med legemidler, så vil både legemiddelvirkningene, bivirkningene og rusvirkninger forsterkes. Dette fordi legemidlet og alkoholen virker på samme sted og fordi nedbrytningen av begge stoffene er forsinket i leveren.

Så til spørsmålet om det er innenfor når man går på faste legemidler å ta seg noen glass vin eller øl til mat? Svaret vil i de fleste tilfeller være ja så lenge du holder alkoholinntaket ditt på et fornuftig nivå. Men det finnes noen unntak som det er greit å kjenne til.

Hvilke kombinasjoner er mest uheldige?

Alle legemidler som virker inn på sentralnervesystemet og som "bedøver" dette, får forsterket denne virkningen når alkohol samtidig er til stede. Dette er kanskje den viktigste alkohol-legemiddel-interaksjonen. Alle disse legemidlene vil også øke risikoen for kraftigere alkoholrus.

Legemidler med varseltrekant

I denne gruppen snakker vi om beroligende, sovemedisiner, smertestillende og eldre typer antihistaminer. Varseltrekanten viser at man ved å ta disse legemidlene kan bli sløve og/eller trøtte. I kombinasjonen med alkohol vil denne virkningen forsterkes. Bruker man sterke smertestillende som morfin eller lignende kan alkohol forsterke den smertestillende effekten. Dette kan føre til pustevansker, og fare for overdose.

Legemidler for epilepsi

Fordi både alkohol og flere av epilepsimedisinene blir brutt ned i leveren, kan stoffene påvirke hverandre gjensidig, såkalte interaksjoner. Erfaringer har vist at personer med epilepsi som har god anfallskontroll kan drikke små menger alkohol, men ikke flere dager i strekk.

Blodfortynnende legemidler

Ved kombinasjonen, alkohol og blodfortynnende legemidler, kan effekten av legemidlet forstyrres og gi økt blødningstendens. Skulle du være så uheldig at du faller, kan du få alvorlige indre blødninger. Hvis du faller og slår deg i hodet, kan du få hjerneblødninger, noe som er svært alvorlig. I tillegg kan høyt inntak av alkohol over kort tid føre til at man utvikler sår i magesekken, noe som i verste fall kan gi blødende magesår. Vis derfor måtehold for alkohol!

Reseptfrie legemidler

Smertestillende som Paracet tolereres for de fleste personer svært godt. Legemidler som Paracet inneholder virkestoffet paracetamol og ved høyt alkoholforbruk kan det være hardt for leveren og forårsake leverskade av meget alvorlig karakter.

Legemidler som Ibux, Naproxen, såkaldte NSAIDs, virker ved å dempe betennelser i muskler og ledd. I kombinasjon med alkohol øker risikoen for blødninger og magesår.

Kombinasjon potensmiddel og alkohol

Viagra er den mest populære behandlingen for menn med impotens. Å drikke alkohol reduserer blodet som forblir i penis, noe som gjør det vanskeligere for deg å få ereksjon. Hvis du tar Viagra fordi du har hatt ereksjonsproblemer tidligere, bør du drikke med måte. Viagra senker blodtrykket ditt, og det samme gjelder alkohol. Hvis blodtrykksnivået ditt blir for lavt, kan du oppleve svimmelhet, hodepine, og til og med hjertebank.

Noen sykdommer krever ekstra varsomhet

Personer med diabetes skal være oppmerksomme på at alkohol og blandevann inneholder mye sukker som kan forstyrre reguleringen av blodsukkeret og således påvirke sykdommen. Fordi alkohol kan utløse epilepsianfall, særlig på synkende rus, og fordi alkoholinntak ofte er ledsaget av andre anfallsutløsende faktorer som søvnmangel og medisinforglemmelse, har mange personer med epilepsi blitt rådet til å være forsiktig med alkohol. Alkoholbruk kan lede til og forverre høyt blodtrykk. Alkohol kan hemme immunforsvaret ditt slik at du lettere får halsbetennelse eller andre bakterieinfeksjoner, eller forverre infeksjoner du allerede har.

Forsiktig alkoholbruk?

Alkohol hører gjerne med i festlige anledninger og lag. Som en hovedregel bør du vente med å drikke alkohol minst 2-3 timer etter at et legemiddel er inntatt. Og motsatt vei bør du vente til alkoholen er ute av kroppen før du inntar legemidler. Det er i løpet av denne perioden at en for svært mange legemidler vil oppnå den kraftigste virkningen, og i denne perioden vil også mulighetene for uheldige reaksjoner i forbindelse med alkohol være størst.

Kilde: Relis, Norsk Helseinformatikk, Helsedirektoratet.

Oppdatert: November 2020