Gå til innholdGå til kassen

Nicotinell kombinasjonsbehandling

Å slutte å røyke kan være vanskelig… Nicotinell er et reseptfritt legemidler som benyttes ved røykeavvenning. Helsedirektoratet viser til at effekten blir størst når den som skal slutte blir støttet både av veiledning og legemidler til røykeslutt. I studier har det vist seg at nikotinlegemidler økte sjansen for å lykkes med å slutte å røyke med 50-70 prosent. Studier har også vist at kombinasjon av nikotinplaster og en type nikotinlegemiddel med raskere opptak (for eksempel tyggegummi) øker sannsynligheten for å lykkes.

Kombinasjonsbehandling maksimerer sjansene for å lykkes

Du har kanskje prøvd å slutte å røyke med hjelp av nikotinplaster, tyggegummi eller sugetabletter tidligere uten å lykkes. Da kan kombinasjonsbehandling være et alternativ for deg. Plaster gir jevn tilførsel av nikotin under hele døgnet, og tyggegummi/sugetabletter hjelper deg med å håndtere akutt abstinens på grunn av rask virkning. Kombinasjonsbehandling er en fleksibel behandlingsform som har vist seg å gi størst sjanse i å lykkes ved røykeslutt. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Nicotinell depotplaster/medisinsk tyggegummi/sugetabletter (nikotin). Reseptfrie legemidler. For voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning og røykereduksjon. Brukes ikke ved overfølsomhet overfor innholdsstoffene. Skal ikke brukes under graviditet eller amming uten avtale med lege. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Depotplaster: Brukes med forsiktighet ved overaktiv skjoldbruskkjertel, hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, epilepsi, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, magesår og ved kroniske hudsykdommer.

Tyggegummi/sugetabletter: Rådfør deg med lege ved hjerte- og karsykdommer, sukkersyke, overaktiv skjoldbruskkjertel, svulst i binyrene, nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, betennelse i spiserøret eller i munn eller svelg, magekatarr, magesår og epilepsi.

Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2021 GSK eller deres lisensgiver. www.nicotinell.no   05/2021, PM-NO-NICOT-21-00020.