Gå til innholdGå til kassen

Nikotinspray er effektivt for å lette abstinenser fra nikotinavhengighet ved røykeslutt. En rekke studier viser at nikotinlegemidler, inklusive munnspray med nikotin, øker sjansene for å lykkes med røykeslutt.  

Ved bruk av nikotinspray, følger man en plan over flere faser, som er oppgitt i pakningsvedlegget. I første fase tar man 1-2 dusjer med nikotinspray når røykesuget melder seg eller når man vanligvis ville ha tatt en røyk. I fase 2 begynner man gradvis å redusere på doseringen. I fase 3 reduserer man til maksimalt 4 doser om dagen.   
  
Nikotinlegemidler er generelt forbundet med få bivirkninger, men lokale irritasjoner kan forekomme. Les pakningsvedlegget nøye før du bruker nikotinspray. Rådfør deg gjerne med legen eller med våre farmasøyter.

6 Produkter