Gå til innholdGå til kassen

Care Plus Anti-Insect Natural, spray 60 ml

207,-
(3 450,- kr/l)
  • På lager
  • Fri frakt over 299 kr
  • Rask leveranse
Laster

Care Plus Anti-Insect Natural er en myggspray som beskytter mot mygg, flått, knott, lopper og sandfluer i opptil 6 timer.

Care Plus Anti-Insect Natural inneholder den aktive ingrediensen Citriodil som produseres fra sitron-eukalyptus ekstrakt. Myggsprayen kan brukes på små barn over 3 måneder og er velegnet for beskyttelse mot flått - og insektbitt hos gravide og ammende. Care Plus Anti-Insect Natural beskytter mot mygg, flått, lopper og sandfluer og har dokumentert effekt i opptil 6 timer. Dette gjelder også sykdomsbærende myggarter som anopheles, aedes og culex (bærer sykdommene malaria, dengue - og gulfeber, chikungunya, vestnilfeber og zika) I tillegg til å motvirke flått - og insektsbitt er myggsprayen blant de få myggmidlene som også har dokumentert effekt mot knott, med 4-6 timers beskyttelse. Care Plus Natural inneholder ikke DEET.

Care Plus Natural myggmidler irriterer ikke huden.

Fare:
H226 - Brannfarlig væske og damp.
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 - Farlig ved innånding.
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhet:
P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 - Unngå innånding av sprøytetåke.
P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 - Innhold og beholder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktnummer1156767
Varenummer975206

Alternative produkter

Kjøpes ofte sammen med