Klagerett

Klagerett

Dersom saken din ikke løser seg etter at du har vært i kontakt med vår kundeservice, kan du eventuelt klage til:

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

www.post@forbrukerraadet.no

Du kan eventuelt sende din klage via EUs nettplattform for tvisteløsning (link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NO)