Gå til innholdGå til kassen

Start ditt røykfrie liv i oktober!

Stopptober er Helsedirektoratets 28 – dagers masseoppfordring om å slutte med røyk og snus. Målet med Stopptober er å motivere de som røyker og snuser til å gjøre et sluttforsøk i oktober og klare seg gjennom 28 dager uten tobakk.

Undersøkelser viser at dersom man klarer seg i 28 dager uten røyk, har man fem ganger så stor sjanse for å lykkes i å slutte for godt. Det kan også være enklere å slutte hvis man føler at man tar del i noe større enn seg selv.

Mange synes det er vanskelig å tenke seg at de aldri mer skal røyke. Derfor er Stopptober basert på at man skal ta små skritt – én dag av gangen – og plutselig har man klart 28 dager uten røyk. Hjelp og forståelse fra familie, venner og oppfølging av fastlege kan være avgjørende for om man lykkes i røykesluttprosessen. I tillegg kan følelsen av et fellesskap med andre som er i samme situasjon virke motiverende.

Hjelp til å lindre røyksuget?

Ved ønske om å stumpe røyken eller kutte ned på antall sigaretter, opplever mange at det blir enklere og mer effektivt om man bruker erstatningsprodukter med nikotin i en overgangsfase. Det er mange ulike produkter på markedet, tyggegummi, plaster og munnspray for å nevne noen. Du må kanskje prøve deg litt fram for å finne hva som passer best for deg, og for mange vil en kombinasjon av produkter være gunstig. Få hjelp her til å velge egnet røykesluttprodukt.

Store helsegevinster ved å stumpe røyken

Når du slutter å røyke, har det raskt positive effekter på kroppen din.

Viste du at etter kun 24 timer har risikoen for å få hjerteinfarkt begynt å synke?
Og etter 5 år har du ikke lenger økt risiko for å få hjerneblødning? 

Les mer her om positive ting som skjer i kroppen din når du slutter å røyke

Det er enklere med litt hjelp! 

Helsedirektoratet har derfor laget flere hjelpemidler på nett som kan motivere og gi tips og støtte i røykesluttprosessen. Les om «Slutta – din røykeslutt» på Facebook og mobil appen «Slutta» på https://www.helsenorge.no/snus-og-roykeslutt/

Kilder: Helsedirektoratet, Helsenorge.no

Oppdatert:  august 2021